Nyhet
13.11.2023

KoroKausi-projekt gick till final i tävlingen för de bästa landsbygdsprojekten i Europa – röstningen är nu öppen

KoroKausi-projekt gick till final i tävlingen för de bästa landsbygdsprojekten i Europa – röstningen är nu öppen

Förutom KoroKausi-projektet har också två andra kandidater från Finland gått till final i tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023, där pris ges till de bästa projekten som fått EU:s landsbygdsfinansiering. Målet med projekttävlingen är att öka landsbygdsutvecklingens och jordbrukets synlighet i EU, presentera bästa praxis för innovativa lösningar som påverkar landsbygdssamhällen och ge synlighet i hela Europa åt projekt som har fått EU:s landsbygdsfinansiering.  Läs mer om projekttävlingen och Finlands andra kandidater här: Tre projekt från Finland med i den internationella ARIA-tävlingens final

På EU CAP Networks sidor kan du redan nu rösta på din egen favorit. Det går att rösta ända fram till 1.12: Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) 2023 | European CAP Network (europa.eu)

KoroKausi fick sin början i undantagsförhållandena våren 2020

Projektet KoroKausi (Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen = Coronakrisen och tryggande av anskaffningen av säsongsarbetskraft), som genomfördes av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i samarbete med bolag Töitä Suomesta Oy, svarade snabbt och effektivt på den brist på utländsk säsongsarbetskraft som coronakrisen orsakade. Det interregionala projektet, som administrerades av NTM-centralen i Nyland, tryggade gårdarnas verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft och bidrog till att Finlands försörjningsberedskap bibehölls under den exceptionella och svåra tiden. KoroKausi fick finansiering inte bara av NTM-centralen i Nyland utan också av alla de övriga 14 NTM-centralerna. Projektet pågick från april 2020 till februari 2021.

– Jag har varit med i många projekt, men det här har varit det mest genomslagskraftiga och exceptionella, konstaterar Marko Mäki-Hakola, numera skogsdirektör vid MTK, som ansvarade för KoroKausi-projektet. På grund av coronaepidemin begränsades möjligheten att resa till Finland, vilket ledde till att det våren 2020 mitt i allt saknades så mycket som 16 000 säsongsarbetare på landsbygden. Det skulle i värsta fall ha kunnat orsaka en konkursvåg bland företagen på landsbygden och ett allvarligt hot mot Finlands livsmedelssäkerhet och försörjningsberedskap. MTK reagerade snabbt på hotet och kunde på en exceptionellt kort tid starta ett interregionalt projekt som tog sig an situationen.

Marko Mäki-Hakola, MTK

Projektets arbetskraftsrådgivare förmedlade säsongsarbete på landsbygden

Projektet fick en flygande start och i april 2020 anställdes en projektchef.  Projektet genomfördes delvis av det nygrundade Töitä Suomesta Oy, ett bemanningsföretag
som grundats och ägs av MTK, ProAgria Keskusten Liitto ja Finlands Byar.  Töitä Suomesta Oy anställde fyra arbetskraftsrådgivare att söka lämpliga arbetare till gårdarna. Till stöd för arbetet med att avhjälpa bristen på säsongsarbetskraft sammankallade arbetskraftsrådgivarna regionala samarbetsnätverk som hade representanter från samarbetspartnerna och täckte hela Finland. Samma månad öppnades webbplatsen TöitäSuomesta.fi. Bakom webbplatsen finns fortfarande Töitä Suomesta Oy och de främsta experterna inom landsbygdsarbete och anställda. På webbplatsen finns lediga jobb, information om säsongsarbete samt möjlighet att meddela om lediga jobb. Som bäst hade webbplatsen 2100 lediga jobb inom säsongsarbete och ca 7000 registrerade användare.

Coronasäker luftbro för ukrainska säsongsarbetare och exceptionell synlighet i medierna

Under projektet byggdes också en luftbro för säsongsarbetskraft mellan Ukraina och Finland. Tillsammans med myndigheterna tog projektet fram en modell för hur arbetskraften kunde ta sig till Finland på ett coronasäkert sätt. Med charterflyg transporterades tusentals säsongsarbetare till Finland under en tid då det inte var möjligt att resa i Europa.

I april-maj 2020 ordnade projektet informations- och marknadsföringskampanjen ”Poikkeustekijät” för att underlätta rekryteringen av säsongsarbetskraft i Finland och från utlandet och öka kännedomen om säsongsarbete på landsbygden. Under kampanjen producerades videor och innehåll på sociala medier där man bl.a. presenterade gårdar som behövde säsongsarbetskraft och sökte folk att anställa för arbete på landsbygden. Med i videorna var bl.a. landslagsskidåkaren Perttu Hyvärinen och de kända youtuberna Roni Back och Janne Kataja. Projektet fick exceptionellt mycket publicitet och under sommaren och hösten 2020 omtalades bristen på säsongsarbetskraft och dess eventuella följder i riksnyheterna så gott som dagligen. Säsongsarbetet på landsbygden och dess inverkan på Finlands livsmedelssäkerhet blev allmän kännedom på ett sätt som inte setts tidigare.

Lyckade resultat och lärdomar för fortsättningen

Via projektet och under projekttiden lyckades man hitta arbetskraft för nästan alla gårdar som hade sökt hjälp via tjänsten Töitä Suomesta. I Finland blev inte en enda gård tvungen att gå i konkurs eller lägga ner produktionen under coronatiden på grund av brist på säsongsarbetskraft. Den till säsongsarbetare och gårdarna riktade webbsidan Töitäsuomesta.fi som utvecklats utgående från projektets erfarenheter stöder en hållbar rekrytering av säsongsarbetskraft även i fortsättningen och förbättrade gårdarnas rekryteringsmarknadsföring och deras utveckling av sin arbetsgivarbild.

– Projektet tog fram ny information om bl.a. hur arbetsgivare och arbetare kan hitta varandra och om tillgången till arbetskraft under skördeperioden både utomlands och inrikes, berättar Marko Mäki-Hakola. Enligt honom var samarbetet mellan projektet, jord- och skogsbruksministeriet och de övriga ministerierna och myndigheterna avgörande för att projektet lyckades så väl och för att man på ett hälsosäkert sätt fick tillräckligt med utländsk säsongsarbetskraft till landet. Utöver det har arbetsgivarna på landsbygden också breddat sin uppfattning om sysselsättning, arbetsgivarimagen samt t.ex. på hur många olika sätt man kan ha nytta av medierna.