Nyhet
26.01.2024

Landsbygdsväsendet i Lovisa stad stöder jordbrukarna med aktuella utbildningar och evenemang

Landsbygdsväsendet i Lovisa stad stöder jordbrukarna med aktuella utbildningar och evenemang

Landsbygdsväsendet i Lovisa stad vill stöda sina jordbrukare genom att ordna för dem utbildningar och evenemang. De kommande programmen täcker mångsidigt aktuella utmaningar och möjligheter inom jordbruket.

”Inom samarbetsområdet för Lovisa stads landsbygdsväsende finns dryga 800 jordbruk, så det är också viktigt att utbilda personalen”, betonar landsbygdschef Sam Vickholm.

Landsbygdsväsendet ordnade under första hälften av januari, 10–11.1.2024, Teamsutbildningar om jordbrukarnas höstanmälan. På dessa utbildningar deltog totalt 171 jordbrukare. Utbildningarna spelades in och de finns tillgängliga på Lovisa stads Youtube-kanal från och med 25.1.2024. Dessutom ordnades för jordbrukarna måndag 15.1.2024 en höstanmälningsdag, då cirka 20 jordbrukare lämnade in sin höstanmälan.

I höstanmälan meddelar jordbrukaren den vintertida växttäcket, vilket hör till jordbruksunderstödens grundvillkor. Dessutom kan man meddela åtgärder som hör till miljöförbindelsen och vilka växtskyddsmedel som använts på förbindelseskift för ekologisk produktion.

”Jordbruken har varit tvungna att möta nya utmaningar för finansieringens del, i och med att höstanmälan blivit obligatorisk för nästan alla. Betydelsen av höstanmälan betonas ytterligare då man försöker svara på ändrad finansieringspraxis och jordbrukets klimatbelastning.” konstaterar landsbygdsombudsman Carina Åström-Sarin.

Mer uppgifter: