Nyhet
21.09.2023

Leadergrupperna i Egentliga Finland stödde idrottsplatser med 3,7 miljoner euro

Leadergrupperna i Egentliga Finland stödde idrottsplatser med 3,7 miljoner euro

Brist på motion är ett allvarligt samhälleligt problem i hela Finland, men särskilt på landsbygden. EU:s landsbygdsfinansiering hjälper till att tackla utmaningen. I till exempel Egentliga Finland byggde, utvidgade eller renoverade man sammanlagt 147 idrottsplatser med hjälp av Leader-stödet 2014–2022.

Åren 2014–2022 har Leadergrupperna i Egentliga Finland stött byggandet, renoveringen eller utvidgningen av sammanlagt 147 idrottsobjekt. För dessa objekt beviljades sammanlagt 3,7 miljoner euro i Leaderfinansiering som består av EU:s landsbygdsfinansiering, statligt stöd och kommunalt stöd.

Med hjälp av stödet har man 2014–2022 byggt till exempel 36 naturstigar, 17 motionstrappor och 17 frisbeegolfbanor i Egentliga Finland. Dessutom har finansiering beviljats bland annat för byggande av utomhusgym och skateparker samt för iståndsättning av badstränder.

Efterfrågan på idrottsplatser utomhus ökade under coronapandemin och med hjälp av Leaderstödet kunde landsbygdsföreningarna smidigt svara på den ökade efterfrågan. Byggandet av avgiftsfria idrottsplatser utomhus som är öppna för alla stöder Leaderprinciperna på ett bra sätt. De objekt som finansieras är i allmännyttig användning och ökar välbefinnandet på landsbygden.

– De näridrottsplatser som byggts inom Leaderprojekten gör det möjligt för hela familjen att njuta av motion, så de främjar på ett utmärkt sätt att motionen blir en meningsfull verksamhet som varar hela livet, kommenterar Taina Sainio, verksamhetsledare för föreningen Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit.

Leaderstöden uppmuntrar människor att på egen hand med hjälp av frivilligarbete förbättra idrottsmöjligheterna på landsbygden, eftersom Leaderprojektens självfinansieringsandel kan ersättas med talkoarbete.

– Föreningarna har under talkona blivit inspirerade att utveckla sin verksamhet även i övrigt efter coronaåren, tillägger Minna Boström, verksamhetsledare för I samma båt – Samassa veneessä rf.

Ihmisiä luontopolulla. Etualalla on puu, jossa näkyy Tammireitistön opaste, eli sininen, valkoinen ja vihreä väri.
Under 2014–2022 kunde man med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering upprätta 36 naturstigar i Egentliga Finlands skogar.

Orörlighet är en samhällelig utmaning

Orörligheten har blivit ett allvarligt problem som kostar samhället miljarder euro varje år. Man kan också svara på utmaningen med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering, eftersom ett sätt att förbättra befolkningens fysiska funktionsförmåga är att satsa på näridrottsplatser som man inte behöver åka till med bil. Under 2014–2020 har man med landsbygdsfinansiering byggt över 600 idrottsplatser utomhus i hela Finland.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah konstaterar att orörlighet är en samhällelig utmaning och enligt undersökningar en stor utmaning särskilt på landsbygden.

– Vi har ett alarmerande behov av att minska på hälso- och välfärdsskillnaderna samt öka jämlika möjligheter till vardagsmotion och fritidsaktiviteter även för invånarna på landsbygden, säger hon.

Enligt MOVE!-utredningen hösten 2022 är den fysiska funktionsförmågan hos cirka 40 procent av eleverna på riksnivå på en nivå som kan försvåra orken i vardagen. Den svagare fysiska funktionsförmågan hos barn och unga i landsbygdskommuner kan förklaras till exempel av mindre möjligheter till motion och hobbyer samt långa avstånd.

Ihmisiä messuilla.
EU:s landsbygdsfinansiering, Landsbygdspolitiska rådet och Olympiska kommittén presenterade den 13–14 september 2023 möjligheterna till landsbygdsfinansiering för främjande av motion och idrott på den kommunala marknaden. Landsbygdsfinansieringen har utnyttjats för att öka möjligheterna till idrott och hobbyer nära redan i över 100 kommuner. På bilden Pirjo Onikki och Sami Tantarimäki.

Stödansökan är öppen i Hyrrä

EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027 pågår och stödansökan är öppen i e-tjänsten Hyrrä. EU:s landsbygdsfinansiering beviljas av NTM-centralerna och Leadergrupperna, som också ger råd om hur man ansöker om stöd. Finansiering kan sökas kontinuerligt, men beslut fattas per urvalsperiod.

Egentliga Finland har fem Leadergrupper: Varsin Hyvä i Åboregionen, I samma båt – Samassa veneessä i skärgården, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit i Loimaaregionen och Somero, Ravakka i Nystadsregionen och Satakunta samt Ykkösakseli i Saloregionen och Nyland.

Finansiering för byggande av allmännyttiga idrottsplatser som är öppna för alla kan sökas till exempel av idrotts- och motionsföreningar eller till exempel kommuner. I Egentliga Finland omfattas nästan hela landskapet av landsbygdsfinansieringen. De exakta gränserna för det stödberättigande området kan kontrolleras i NTM-centralens karttjänst.