Nyhet
15.12.2023

Lokala miljö- och klimatinvesteringar stöds med landsbygdsfinansiering!

Lokala miljö- och klimatinvesteringar stöds med landsbygdsfinansiering!

– Sök gärna före utgången av januari

Med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering vill man begränsa klimatförändringar och främja hållbart nyttjande av naturresurserna och den biologiska mångfalden. Stöd för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Den pågående urvalsperioden går ut 31.1.2024.

De mål som i Egentliga Finlands plan för utveckling av landsbygden har ställts upp för hållbar utveckling ska uppnås bl.a. med hjälp av allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar. Dessa investeringar kan hänföra sig till begränsning av klimatförändringar, främjande av den biologiska mångfalden eller hållbart nyttjande av naturresurserna, t.ex. vattenskyddsåtgärder. När det gäller vattenskydd är Skärgårdshavets tillrinningsområde ett särskilt intressant objekt.

För miljö- och klimatinvesteringar kan den offentliga finansieringen vara t.o.m. 80 %. Som privat finansiering för projektet går t.ex. talkoarbete.

– Med hjälp av klimat- och miljöinvesteringar kan lokala åtgärder för hållbar utveckling främjas på mycket bred front. I praktiken kan investeringarna t.ex. främja klimatneutralitet och lokal säkerhet. Finansiering kan också beviljas för beredskap inför extrema väderfenomen, gemensamt bruk av maskiner och anordningar, vattenskyddsåtgärder, främjande av återvinning, viltvåtmarker eller områden med pilotförsök som gäller den biologiska mångfalden, berättar utvecklingschef Johanna Mattila från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. föreningar och kommuner. Nyttan av investeringen ska styras till invånare och andra aktörer på området och föremålet för investeringen ska i regel vara tillgängligt för invånarna och aktörerna på området.

Stöd kan sökas året runt, men beslut fattas efter varje urvalsperiod. Vid NTM-centralen i Egentliga går följande urvalsperiod för projektstöd ut 31.1.2024.

– Under denna ansökningsomgång hoppas vi särskilt på nya öppningar och pilotobjekt när det gäller allmänna miljö- och klimatinvesteringar, berättar Mattila.

Landsbygdsfinansiering för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar kan också sökas från Leader-gruppen i den egna regionen. NTM-centralens och Leader-gruppernas sakkunniga ger råd om hur man fyller i ansökan.

Ytterligare information:

Utvecklingschef Johanna Mattila

johanna.mattila@ntm-centralen.fi

02 9502 3092