Nyhet
25.03.2022

Nätverksplattformen AgriHubi svarar på behoven hos ett jordbruk i snabb förändring

Det finländska jordbruket har länge befunnit sig i en utmanande och allt svårare situation: är jordbruket lönsamt i framtiden? År 2019 konstaterade bergsrådet Reijo Karhinen i sin rapport Uusi alku att de finländska jordbrukarnas företagarinkomst har minskat med 500 miljoner euro på tio år.

”Förändringen är inte linjär nu. Digitaliseringen och klimatförändringarna omformar tillsammans jordbrukets omvärld med en fart och omfattning som vi inte tidigare har upplevt.

Vi lever i en tid där yttre förändringskrafter förutsätter att gårdarna kan frångå gamla verksamhetssätt och utveckla sitt kunnande snabbare än någonsin. Nu behöver vi förmåga att förutspå den framtida utvecklingen. Behovet av aktuell kunskap är enormt. Förändringar gör det möjligt att bygga upp en ny slags framtid, och som hjälp i det arbetet behöver lantbruksföretagaren en partner som AgriHubi”, säger Reijo Karhinen.

Nätverksplattform en kanal för samarbete mellan lantbruksföretagare och forskare

Den nätverksplattform som lanserades i mars är ett svar på önskemålet om en tjänst som ger samlat stöd för företagande inom jordbruk och trädgårdsodling. På adressen https://agrihubi.fi finns all information samlad på en plats.

”På Agrihubis och Landsbygdsnätverkets nätverksplattform samlas de senaste forskningsrönen, evenemang, diskussioner och olika projekt, så att användaren hittar information och kan träffa människor virtuellt till exempel i en diskussionsgrupp eller på en tematräff. Den ger lantbruksföretagare och forskare en kanal där de kan diskutera med varandra och upptäcka vad det behövs ytterligare forskning om”, säger Susanna Lahnamäki-Kivelä, som är koordinator för AgriHubi.

Samarbetet och interaktionen mellan företagare, forskning, rådgivning och utbildning intensifieras. Nätverksplattformen kommer i fortsättningen att erbjuda breda kontaktnät till lantbruksföretagare och sakkunniga. På plattformen samlas information som med tiden kumuleras till en växande databank som tillgodoser många kunskapsbehov och även fungerar som underlag för beslutsfattande. Nätverksplattformen är också i internationell jämförelse en unik tjänst och ett nytt sätt att samverka som ett kompetensnätverk.

Paneldiskussion om matproduktionens framtid på invigningsseminarium

Alla som är intresserade av lantbrukets och trädgårdsodlingens framtid och landsbygdens utveckling är välkomna att delta i nätverksplattformens invigningsseminarium på webben den 29 mars. Webbseminariet öppnas av bergsrådet Reijo Karhinen. Temat för paneldiskussionen är mycket aktuellt: ett förändringsvänligt jordbruk som garant för matproduktionens framtid.

Invigningen av AgriHubi och webbseminariets program:

Anmäl dig till invigningen senast den 28 mars före kl. 12:

Nätverksplattformen finns på adressen https://agrihubi.fi

Mer information:

  • Susanna Lahnamäki-Kivelä, koordinator för AgriHubis kompetensnätverk, Naturresursinstitutet (Luke), tfn 0295 322 523, e-post: fornamn.efternamn@luke.fi
  • Meri Kiikkala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi