Nyhet
27.11.2023

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnar en temautlysning för bredbandsinvesteringar 24.11.2023–31.3.2024

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnar en temautlysning för bredbandsinvesteringar 24.11.2023–31.3.2024

NTM-centralen i Egentliga Finland har fattat beslut om inledande av en temautlysning för bredbandsinvesteringar och dess urvalsperiod. Urvalsperioden är 24.11.2023–31.3.2024. Det finns ingen särskild finansieringskvot för temautlysningen. Stödet till bredbandsprojekt är 65 % av de stödberättigande kostnaderna. Den kostnadsmodell som används grundar sig på faktiska kostnader. Stödansökningarna behandlas och avgörs efter att urvalsperioden har gått ut. De ansökningar som uppfyller stödvillkoren bedöms enligt urvalskriterier.

 

Mer information:

Heli Raitamäki, maksatusasiantuntija

heli.raitamaki@ely-keskus.fi

puh. 02950 22739

Johanna Mattila, kehittämispäällikkö

johanna.mattila@ely-keskus.fi

puh. 02950 23092