Nyhet
07.12.2023

Nu är anmälan till djurstödsutbildningarna i januari öppen!

Nu är anmälan till djurstödsutbildningarna i januari öppen!

I januari 2024 kommer NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Satakunta att anordna sex gemensamma djurstödsutbildningar i ett omfattande samarbete med intressebevakande organisationer. Anmäl dig nu!

Egentliga Finlands, Satakuntas och Nylands gemensamma utbildningar om djurstöd ordnas i januari, 15.–22.1.2024. I utbildningarna går man bland annat igenom kraven på EU:s djurbidrag i stödregionerna A, B och C samt stödvillkoren för ersättningar för djurens välbefinnande 2024. Dessutom kommer vi att få höra bl.a. omförändringar i djurskyddslagen och sökandet efter djurstöd i Viputjänsten. Utbildningen riktar sig särskilt till nötgårdar som är verksamma i regionerna Nyland, Egentliga Finland och Satakunta.

Webinariet kommer att spelas in och inspelningen kommer att skickas endast till de som anmält sig.

Webinaarin ohjelma:
​​​​​​​•    Klo 10.00 Tervetuloa eläintukikoulutukseen! Hanna Mäntylä, Satakunnan ELY-keskus.
​​​​​​​•    Klo 10.10 Mitä kuuluu nautamarkkinoille? Anna-Kaisa Jaakkola, MTK Satakunta.
•    Klo 10.30 Eläinten hyvinvoinnin valvonta ja muutokset eläinten hyvinvointilaissa, AVI.
•    Klo 11.30 Keskustelua ja kysymyksiä
•    Klo 11.45 TAUKO
•    Klo 12.05 Tietoa tukihausta ja Vipu-palvelusta, kuntien maaseutupalvelut, Jessica Jokinen.
•    Klo 12.20 Nautapalkkiot ja hyvinvointikorvaus, ELY-keskus, Henrika Taimiaho, Mari Roslund.
•    Klo 13.30 Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, ELY-keskus.
•    Klo 13.40 Luonnonmukainen tuotanto, ELY-keskus.
•    Klo 13.50 Keskustelua ja kysymyksiä
•    Klo 14.00 Webinaari päättyy.

Program 16.1.2024 (ändringar är möjliga)

 • Kl 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang: Helena Fabritius, SLC Åboland
 • Kl 10.10 Ändringar i djurskyddslagen (AVI)
 • Kl 10.55 Diskussion och frågor
 • Kl 11.10 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för nöt: Cecilia Avén, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 12.10 Diskussion och frågor
 • Kl 12.25 paus
 • Kl 12.50 Stödansökningsinfo och Vipu-tjänsten: kommunernas landsbygdsförvaltningen, Susanne Mäkelä (Pemar)
 • Kl 13.10 Stöd för uppfödning av lantraser: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.30 Produktionsdjuren inom ekologisk produktion: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.40 Diskussion och frågor
 • Kl 14.00 Tillfället avslutas

Webinaarin ohjelma:

 • Klo 10.00 Tilaisuuden avaussanat: Harri Livén, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 10.10 Markkinatilannekatsaus: Terhi Löfstedt, MTK Varsinais-Suomi
 • Klo 10.20 Eläinten hyvinvoinnin valvonta, muutokset eläinten hyvinvointilaissa: AVI
 • Klo 11.20 Keskustelua ja kysymyksiä
 • Klo 11.30 TAUKO
 • Klo 12.00 Napakasti luomusta: Eila Strang, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 12.10 Alkuperäisrodut: Hanna-Leena Järvinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 12.20 Tukihaku-info ja Vipu-palvelu: kuntien maaseutupalvelut
 • Klo 12.50 EU:n eläinpalkkiot, hyvinvointikorvaus ja pohjoiset kotieläintuet: Mari Roslund, Satakunnan ELY-keskus
 • Klo 14.00 Webinaari päättyy

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii MTK Varsinais-Suomen aluepäällikkö Terhi Löfstedt.

Webinaarin ohjelma:

 • Klo 10.00 Tilaisuuden avaussanat: Harri Livén, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 10.10 Markkinatilannekatsaus: Terhi Löfstedt, MTK Varsinais-Suomi
 • Klo 10.20 Eläinten hyvinvoinnin valvonta, muutokset eläinten hyvinvointilaissa: AVI
 • Klo 11.20 Keskustelua ja kysymyksiä
 • Klo 11.30 TAUKO
 • Klo 12.00 Napakasti luomusta: Eila Strang, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 12.10 Tukihaku-info ja Vipu-palvelu: kuntien maaseutupalvelut
 • Klo 12.40 Sikojen hyvinvointikorvaus, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki: Sanna Lempiäinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Klo 14.00 Webinaari päättyy

Webinaarin ohjelma:

Klo 10.00 Tervetuloa eläintukikoulutukseen! Hanna Mäntylä, Satakunnan ELY-keskus.
Klo 10.10 Mitä kuuluu siipikarjamarkkinoille? Anna-Kaisa Jaakkola, MTK Satakunta.
Klo 10.30 Eläinten hyvinvoinnin valvonta ja muutokset eläinten hyvinvointilaissa, AVI.
Klo 11.30 Keskustelua ja kysymyksiä.
Klo 11.45 TAUKO
Klo 12.05 Tietoa tukihausta ja Vipu-palvelusta, Porin maaseutupalvelut, Jessica Jokinen.
Klo 12.20 Eläinten hyvinvointikorvaus ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, ELY-keskus, Mari Roslund
Klo 13.00 Sopimus alkuperäisrotujen kasvattaisesta, ELY-keskus.
Klo 13.15 Luonnonmukainen tuotanto, ELY-keskus.
Klo 13.30 Keskustelua ja kysymyksiä.
Klo 14.00 Webinaari päättyy.

Program 22.1.2024 (ändringar är möjliga)

 • Kl 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang: Helena Fabritius, SLC Åboland
 • Kl 10.10 Ändringar i djurskyddslagen (AVI)
 • Kl 10.55 Diskussion och frågor
 • Kl 11.10 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för får och getter: Beda Öhman, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl 12.10 Diskussion och frågor
 • Kl 12.25 paus
 • Kl 12.50 Stödansökningsinfo och Vipu-tjänsten: kommunernas landsbygdsförvaltningen, Susanne Mäkelä (Pemar)
 • Kl 13.10 Stöd för uppfödning av lantraser: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.30 Produktionsdjuren inom ekologisk produktion: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.40 Diskussion och frågor
 • Kl 14.00 Tillfället avslutas

Mer information från NTM-centralerna:

 • Egentliga Finland: Sanna Lempiäinen, tfn 02 9502 3090 
 • Satakunta: Mari Roslund, tfn 02 9502 2062 
 • Nyland: Cecilia Avén, tfn 0295 021 162, Henrika Taimiaho, tfn 0295 021 192