Nyhet
02.08.2023

Nylandsbygd.fi har upphört – ersätts av en ny regional sida: Landsbygd.fi/Nyland

Nylandsbygd.fi har upphört – ersätts av en ny regional sida: Landsbygd.fi/Nyland

En ny period och en ny webbplats: med den nya finansieringsperioden för jordbrukspolitiken finns det också en ny vind i kommunikationen

Skäl till ändringen

Nyland har bytt från den tidigare Nylandsbygd.fi sidan om landsbygdsfinansiering till den nya regionala sidan som finns på Landsbygd.fi/Nyland och med ändringen har också namnen på Nylandsbygd.fi:s (på finska Uusimaaseutu.fi) konton i sociala medier ändrats för att återspegla det nya namnet.

Detta baserar sig på den nya finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027, som också förnyade den nationella Landsbygd.fi sidan och skapade en regionalsida för varje NTM-region. Regionalsidorna uppdateras huvudsakligen av koordinatorerna för landsbygdskommunikation, som anställdes en för vart och ett av de 15 NTM-områdena under den nya finansieringsperioden. Syftet med reformen är att förbättra kommunikationen om jordbruks- och landsbygdspolitiken och att på ett enhetligare sätt informera om de möjligheter som den nya mandatperioden erbjuder i hela Finland.

Landsbygd.fi:s innehåll

Landsbygd.fi är en kundorienterad och lättanvänd webbplats. Det finns mycket information för de viktigaste målgrupperna för landsbygdskommunikation: jordbrukare, företagare, landsbygdsbor och utvecklare.  På webbplatsen hittar du information om finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt, utveckling av din gård eller förbättring av din livsmiljö på landsbygden. Dessutom kommer webbplatsen att ge instruktioner för dem som genomför pågående projekt, till exempel om betalningsansökningar och projektkommunikation. En viktig del är också berättelserna om de finansierade projekten.

Innehåll på regional landsbygd.fi sidan

På varje regionalsida finns områdets kontaktuppgifter, såsom NTM-centralen, Leader-grupperna och kommunernas landsbygdsförvaltningar. Dessutom innehåller sidan aktuella nyheter och evenemang samt berättelser om finansierade projekt i Nyland. Dessutom kommer den regionala sidan också att ha en plats för utbildning- och presentationsmaterial. Webbplatsen utvecklas ständigt. Nylands webbplats lanseras på allvar i början av hösten och innehållet ökar med tiden.

Landsbygsdnätverket.fi är en dedikerad webbplats för landsbygdsutvecklare

Landsbygsdnätverket.fi (på finska Maaseutuverkosto.fi) är en sida för landsbygdsutvecklare och det är en systersajt till Agrihubi.fi, som i sin tur fokuserar på jordbruksutveckling med hjälp av bland annat data.  På maaseutuverkko.fi hittar du en nationell evenemangskalender, projektregister och diskussionsgrupper. Det är värt att skapa egen användarnamn för Landsbygsdnätverket.fi, om bara för att du efter det kan lägga till dina egna evenemang och blogginlägg på webbplatsen. Evenemangen återspeglas också på regionsidan i din region när du väljer Nyland som region.

Välkommen till Landsbygd.fi/Nyland sida och följ gärna webbplatsens sociala mediekonton om du vill höra aktuella nyheter och nyheter om jordbruks- och landsbygdsfinansiering i Nyland.