Nyhet
13.12.2023

Öppen temautlysning för bredbandsprojekt vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Öppen temautlysning för bredbandsprojekt vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Välkommen på webbinarium 30.1 kl. 15-16!

Med EU:s landsbygdsfinansiering stöds byggandet av byanät i områden där supersnabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor. Bredbandsprojekt presenteras på ett webbinarium tisdagen den 30 januari.

Vid NTM-centralen i Egentliga Finland pågår en temautlysning för bredbandsinvesteringar under tiden 24.11.2023–31.3.2024. Ansökningsförfarandet och urvalskriterierna för bredbandsprojekt presenteras på ett webbinarium tisdagen 30.1 kl. 15-16. Webbinariet hålls på finska, men presentationsmaterialet kommer att bli tillgängligt också på svenska. Webbinariet spelas in och en länk till inspelningen skickas till dem som anmält sig.

Program:

  • Bredbandsinvesteringar med landsbygdsfinansiering i Egentliga Finland: Johanna Mattila, utvecklingschef, NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Ansökningsförfarandet och urvalskriterier för bredbandsprojekt i Egentliga Finland: Heli Raitamäki, betalningsexpert, NTM-centralen i Egentliga Finland
  • Tekniska krav i fråga om projektplanen och inlämnande av ansökan i Hyrrä: Merja Pahkasalo, specialsakkunnig, Livsmedelsverket
  • Frågor och diskussion

Bredbandsinvesteringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel. I Egentliga Finland är stödet för bredbandsprojekt 65 % av de stödberättigande kostnaderna. Det finns ingen särskild finansieringskvot för temautlysningen, utan medlen ingår i kvoten för projektstöd.

Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä. Stödansökningarna behandlas och avgörs efter att temautlysningen har gått ut. De ansökningar som uppfyller stödvillkoren bedöms enligt urvalskriterier.

Det nät som byggs ska garantera en förbindelse som fungerar med en hastighet på 1 Gbit/s. Byanätet förblir i stödmottagarens ägo och stödmottagaren förbinder sig till att hålla nätet tillgängligt i enlighet med stödvillkoren.

Privat- och offentligrättsliga samfund, till exempel byaföreningar eller andra föreningar, kommuner, andelslag och lokala operatörer kan få finansiering för bredbandsinvesteringar.

Ytterligare information från NTM-centralen:

Heli Raitamäki, betalningsexpert

heli.raitamaki@ntm-centralen.fi

tfn 0295 022 739

Johanna Mattila, utvecklingschef

johanna.mattila@ntm-centralen.fi

tfn 0295 023 092