Nyhet
14.11.2023

ProAgria Länsi-Suomis projekt Aikaa on gick vidare till final i en internationell projekttävling!

ProAgria Länsi-Suomis projekt Aikaa on gick vidare till final i en internationell projekttävling!

De bästa landsbygdsprojekten i Europa får pris i en internationell projekttävling i Bryssel 4.12. I år har tre finländska projekt tagit sig till final, varav ett är Aikaa on-projektet som genomfördes i Sydvästra Finland. Röstningen är nu öppen!

Projektet Aikaa on som finansierades av NTM-centralen i Egentliga Finland och NTM-centralen i Satakunta och genomfördes av ProAgria Länsi-Suomi representerar Finland i den internationella tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 (ARIA). I finalen representeras Finland också av KoroKausi-projektet och FabPatch Oy som fått nyetableringsstöd.

Publikomröstningen pågår nu på tävlingens webbplats! Läs mer om kandidaterna och rösta senast 1.12.2023.

Projektet Aikaa on utvecklade jordbruksföretagarnas kompetens

Kaksi naista pellolla. Toisella kädessä puhelin ja toisella lapio.
Jordbruksföretagare Leena Lähteenmäki från Koivumäki gård, som deltog i Aikaa on-projektets ledarskapsgrupp, och ProAgria Länsi-Suomis toppexpert Anu Ellä, som koordinerade projektet.

Projektet Aikaa on genomfördes i Sydvästra Finland under åren 2018–2022. Projektet nådde närmare 600 jordbruksföretagare som genom projektets smågruppsverksamhet kunde utveckla både sina gårdars lönsamhet och sitt eget kunnande: t.ex. ledarskapsfärdigheter, digikompetens och tidsplanering. En del av de företagare som deltog i projektet kunde tack vare sina nya kunskaper spara t.o.m. 20 arbetstimmar i veckan utan att gårdens resultat blev lidande. Företagarna mådde också bättre då det blev tid över för annat än arbete.

Den modell för smågruppsverksamhet som projektet utvecklade har även fått internationell uppmärksamhet och efter att projektet avslutades har modellen tagits i bruk i Island och Norge. Inom Aikaa on-projektet bildades sammanlagt 32 smågrupper, t.ex. för olika produktionsinriktningar, unga jordbruksföretagare och kvinnliga företagare. Smågruppsverksamheten hjälpte företagarna att hitta effektivare arbetssätt och bygga upp betydande samarbetsnätverk såväl i Finland som internationellt. Det främjade företagens framgång, vilket i sin tur förbättrar matsäkerheten i hela Finland på lång sikt. De förändringar som gårdarna gjorde hade också en positiv inverkan på klimat och miljö.

ProAgrias nationella toppexpert Anu Ellä som koordinerade projektet är nöjd med projektets verksamhet och resultat och glädjer sig över att projektet får representera Finland i finalen i den internationella tävlingen.

– Jordbruksföretagarna fick från första början vara med och ta fram idéer och aktivt utveckla den på erfarenhetsutbyte baserade nya smågruppsmodellen och det internationella samarbetet. Tillsammans funderade vi t.ex. på ett nytt slags jordbrukarutbyte i smågrupper mellan olika länder. Vi skapade också en väldigt praktiskt inriktad referensgårdsmodell som på ett naturligt sätt jämför resultaten på gårdsnivå, konstaterar Ellä.

Projektet beviljades EU:s landsbygdsfinansiering av NTM-centralen i Satakunta och NTM-centralen i Egentliga Finland.

– Aikaa on-projektet är ett fint exempel på hur man med hjälp av landsbygdsfinansieringen kan föra ut den nyaste forskningen och bra praxis till gårdarnas vardag. Projektet har bidragit till att nya verksamhetskoncept tas i bruk på gårdarna och på så sätt åstadkommit en positiv förändring i gårdarnas lönsamhet, konstaterar utvecklingsexpert Salme Pihlajamaa från NTM-centralen i Satakunta.

Finland deltar också i två andra tävlingskategorier

I kategorin Smart och konkurrenskraftigt jordbruk representeras Finland av KoroKausi-projektet. Med hjälp av projektet tryggades anskaffningen av säsongsarbetskraft snabbt och effektivt under coronakrisen. Projektet genomfördes av MTK, administrerades av NTM-centralen i Nyland och finansierades av alla NTM-centraler i Finland tillsammans. Projektet tryggade gårdarnas verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft och bidrog till att Finlands försörjningsberedskap bibehölls under den helt exceptionella tiden. Det som projektpartner grundade bolaget Töitä Suomesta Oy blev snabbt en central aktör när det gällde att lösa säsongsarbetskrisen. Webbplatsen Toitasuomesta.fi fungerar fortfarande som materialbank och gör det möjligt att få internationell och finländsk arbetskraft till landsbygden.

I kategorin Miljövård representeras Finland av FabPatch. FabPatch (Vaatelaastari) är ett företag som levererar dagens lösning på ett evigt problem – slitna och trasiga kläder. Företagsidén förverkligades med hjälp av nyetableringsstöd som beviljades av Leader Kuudestaan. Klädplåstret är ett enkelt, ansvarsfullt och snyggt sätt att lappa och dekorera textiler på. Klädplåstret främjar den moderna reparationskulturen och erbjuder en möjlighet att reparera produkter också till dem som inte behärskar traditionella sömnadstekniker eller inte fysiskt klarar av att hantera nål och tråd. Klädplåstret minskar överproduktionen inom textilbranschen, mängden textilavfall och överkonsumtionen av textiler.

Vinnarna får sina pris 4.12

ARIA 2023-tävlingen har fyra olika kategorier: smart och konkurrenskraftigt jordbruk, miljövård, landsbygdens socioekonomiska struktur och landsbygdsaktörers kompetens. En expertjury utser en vinnare i varje tävlingskategori och utöver det belönas även vinnaren av publikomröstningen på galan. Finalen går av stapeln i Bryssel måndagen den 4 december. Evenemanget kan också följas via distansförbindelse.

Finland har klarat sig bra i tävlingen under tidigare år. I fjol valdes Finlands representant Puolangan pessimistit till publikens favorit.

Målet för tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards är att ge synlighet i hela Europa åt projekt som har genomförts med stöd via EU:s landsbygdsfinansiering. Varje medlemsstat fick ställa upp sammanlagt åtta kandidater i ARIA-tävlingen och bland dem valdes de 24 finalisterna ut.