Nyhet
07.03.2023

Producentorganisationen är ett verktyg för att stärka primärproducentens ställning på marknaden – finskspråkigt evenemang 22.3. i Tammerfors

Livsmedelsverket beskriver producentorganisationen på följande sätt: ”En producentorganisation är en sammanslutning som bildas av producenter av en viss jordbruksprodukt på initiativ av dem själva. Producentorganisationen förverkligar mål som gäller medlemmarnas produktion av jordbruksprodukter. Målet kan vara att hjälpa medlemmarna vid planering av produktionen, marknadsföring eller utveckling av odlingsmetoderna. Målet för systemet med producentorganisationer är att stärka producenternas marknadsställning.”

Den 22 mars ordnas ett finskspråkigt evenemang om producentorganisationer i Tammerfors. Evenemanget kommer att fokusera på frågor och perspektiv som rör producentorganisationer. Du kan också delta på distans i förmiddagssessionen. Läs mer om evenemanget på finska: https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/lisaa-yhteistyota-lisaa-kannattavuutta-tuottajille-webinaari-ja-verkostoitumistilaisuus/.