Nyhet
27.10.2023

Projektet BikeMenu2 trampar ny fart för cykelturismen på landsbygden!

Projektet BikeMenu2 trampar ny fart för cykelturismen på landsbygden!

Det lönar sig att ta pengarna till landsbygden för den ökade cykelturismen. Den nya kundgruppen är kreditkortscyklister som uppskattar det lokala, äkta, närproducerad mat och personlig inkvartering – men som kräver god service.

Cykelturismens popularitet fortsätter att öka. Att röra sig på egen hand och bekanta sig med det lokala är starka trender inom turismen efter coronatiden. Dagens cykelturister spenderar mer pengar på semestern än andra, men kräver också god och högklassig service. Detta erbjuder förutom möjligheter för inkvarterings- och måltidstjänster också möjligheter för företagande i anslutning till guidning, cykeluthyrning och cykelunderhåll eller till exempel transport av bagage.

De bästa tidpunkterna för cykelsemester i Europa är april-maj och september-oktober. Värmeböljorna under högsommaren inspirerar nästan inte alls till cykling. Klimatet i Finland erbjuder ett bra semesteralternativ även i juni och juli. På så sätt kan vi genom att utveckla cykelturismen förlänga vår korta sommarsäsong.

Närproducerad mat och lokalt tänk

Inom projektet BikeMenu2 utvecklas turism baserad på cykling och närproducerad mat. Området erbjuder både en gedigen tradition, historiens vingslag och varierande landskap: hav, skärgård, åkerfält och ensliga skogar – för att inte tala om charmiga småbyar och småstäder.

Målet är att göra Sydvästra Finland till ett internationellt attraktivt och ansvarsfullt cykelturistmål genom att kombinera färdiga rutter och göra tjänsterna smidigare. På så sätt skapas nya arbetstillfällen särskilt för landsbygden och för unga.

Projektets åtgärder stärker Sydvästra Finlands konkurrenskraft som ett cykel- och aktivitetsmål, man stöder rekreationsanvändningen av cykelleder och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för turismföretag på landsbygden och andra aktörer inom branschen. På så sätt ökar projektet landsbygdens livskraft och stöder den lokala ekonomin. Projektet stöder också Leader-gruppernas strategier, bland annat med tanke på landsbygdsturismen.

Utvecklingen av cykelturismen kräver ett nära och omfattande samarbete både mellan lokala och regionala företag och turistorganisationer.

Pyöräilijä saaristossa.
Projektets åtgärder stärker Sydvästra Finlands konkurrenskraft som ett cykel- och aktivitetsmål

Rutternas dragkraft

I Sydvästra Finland finns redan nu populära cykelleder, såsom Skärgårdens Ringväg, Kustrutten, Ekrutterna, Velhovesirundan och Harjureitti (Åsleden). Även många pilgrimsleder lämpar sig väl för cykling. Mindre kända rutter som lämpar sig väl för cykelturism finns till exempel i Raseborg, Sastamala och Tavastkyro.

I projektet BikeMenu2 kombineras de nuvarande rutterna med större helheter och dessutom förenas de enligt olika teman: medeltida kyrkor, bruk och bruksbyar, skärgårds- och lantbyar eller historiska vägar och pilgrimsvandringar. Man kan också göra annat på rutterna, till exempel vandra, paddla eller rida.

Av de i Finland mindre kända, men i Europa populära cykelrutterna EuroVelo, går rutten EuroVelo 10 via Sydvästra Finland och runt hela Östersjön. Den 9 000 kilometer långa rutten kommer till Finland från Haparanda till Torneå och därifrån via Uleåborg och Vasa till Åbo, varifrån den fortsätter via Salo och Raseborg till Helsingfors och därifrån till Vaalimaa vid ryska gränsen. Rutten EuroVelo 10 kommer att märkas ut från Åbo till Vasa. Man har redan installerat skyltar till exempel från Åbo till S:t Karins, Nådendal och Masku samt i Björneborgstrakten.

Inom projektet utvecklas också lokala rutter som förhoppningsvis ökar cyklisternas möjligheter att söka sig utanför de mest populära rutterna. Exempel på nya lokala rutter är de gemensamma Axelrutterna i Masku, Virmo och Nousis. Från Åbo kommer man dessutom längs rutten Aurajoentie till Aura och Oripää.

Lokala rutter är under arbete i Högfors, Lojo och Vichtis. Längs Kumo älv planeras cykelleder som sträcker sig från Björneborg till Sastamala och därifrån till sjörutterna i Tammerforsområdet.

Åtta Leader-grupper är drivande krafter

Projektet BikeMenu2 administreras av Ukipolis Oy. Samarbetspartner i utvecklingen av närmatstjänsterna är Sydvästra Finlands utbildningssamkommun Novida. Projektet finansieras via EU:s landsbygdsfond av åtta Leader-grupper i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Västra Nyland: Joutsenten reitti, Karhuseutu, Pomoväst, Ravakka, I Samma båt/Samassa veneessä, Satasilta (tidigare Pyhäjärviseutu), Varsin Hyvä och Ykkösakseli.