Nyhet
27.10.2023

Projektet LALE har satt igång mångkulturell familjeverksamhet i Nystad och Letala

Projektet LALE har satt igång mångkulturell familjeverksamhet i Nystad och Letala

Projektet LALE, som genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt, omfattar bland annat familjecaféverksamhet, kockklubbar där man kan bekanta sig med olika kulturer samt undervisning i finska. Projektet beviljades EU:s landsbygdsfinansiering av Leader Ravakka.

Det är vimmel på Ipana-Messi i Nystad om onsdagar när projektet LALE:s förlängda familjecafé är på gång. Föräldrarna har samlats vid köksbordet för att studera finska, och i rummet intill leker deras barn med två barnskötare. Koordinator för familjeverksamheten Johanna Franska från Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt berättar att verksamheten har lockat många familjer.

– Det märks nog att människor upplever att verksamheten är viktig. Det finns många familjer, kurser och barnskötare, men mitt i allt stim och stoj står gemenskapen i centrum och alla är nöjda.

Föräldraskapet som en gemensam faktor

Projektet LALE inleddes år 2022, då MLL Egentliga Finlands distrikt ville erbjuda familjer i Nystad och Letala kultursensitiv verksamhet. Det fanns behov av sådan verksamhet i båda städer, eftersom det finns många invandrare i området.

– Projektet fungerar med idéen ”vi är alla föräldrar”, eftersom alla deltagare förenas av föräldraskapet och inte av kulturen. Föräldrarna deltar i verksamheten tillsammans med sina barn, säger Franska.

Ett av projektets mål var att ordna verksamhet för familjer som flyttat till Finland och föräldrar som vårdar sina barn hemma. Det var också viktigt att olika familjer känner sig välkomna med. Detta mål uppfylls med familjecaféer som ordnas i Nystad på onsdagar och i Letala på fredagar. Särskilt i Nystad har familjecaféerna varit mycket populära.

– Dessutom håller vi kockklubbar med temat Smaker från världen en gång i månaden på båda orterna. Där kommer en förälder som representerar någon kultur med ett recept och berättar om sin egen kultur. Sen lagar vi mat, äter och städar tillsammans. Kockklubbarna har varit en riktig framgångssaga hos oss, berättar Franska.

I kockklubbarna har man lagat bland annat ukrainsk, indisk, finländsk, slovakisk och peruansk mat.

Kolme lasta leikkivät perhekahvilassa.
På familjecaféet i Nystad finns alla slags leksaker som barnen får leka med.

Målen har uppnåtts mångdubbelt

Utöver familjecaféerna och kockklubbarna ingår undervisning i finska i projektet LALE:s mål. Undervisningen har genomförts i samarbete med Vakka-Suomen kansalaisopisto, som har ordnat kurser i finska i samband med familjecaféet.

– På familjecaféerna ser vi till att man också talar finska tillsammans. Det gör vi inte bara på kursen, utan vi pratar tillsammans även annars.

Även målet att anställa två barnskötare som sköter barnen när föräldrarna deltar i kurserna i finska uppnåddes: distriktet har anställt sju ukrainska ungdomar för uppgiften. Projektet har också gjort det möjligt att skapa kommunikationsmaterial på flera språk, och antalet frivilliga har ökat.

– Ett mål var till exempel att få åtta nya frivilliga. Nu har redan 35 frivilliga deltagit i verksamheten.

Av effektivitetsenkäten som distriktet genomförde vid årsskiftet framgår att till exempel i Letala upplevde 84 procent och i Nystad 54 procent av respondenterna att de hade blivit väl hemmastadda. Dessutom upplevde till exempel 83 procent av respondenterna i Letala att handledningen från yrkesutbildade personer och kamratstödet sänkt tröskeln för att prata om den egna livssituationen.

– Barnen ombads också ge respons. Deras svar visar att det är tryggt för dem att vara sig själva och att det utöver lekarna är viktigt för dem att lära känna nya människor.

Nainen istuu lattialla leikkimässä kahden taaperon kanssa.
På familjecaféerna finns också anställda barnskötare som ger föräldrarna möjlighet att koncentrera sig på kursen i finska.

Mångkulturell verksamhet behövs även efter projektet

Projektet LALE pågår till slutet av 2023. Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt skulle dock vilja fortsätta den mångkulturella verksamheten med hjälp av lokalföreningarnas frivilliga i Nystad och Letala, eftersom båda orter har stora mångkulturella nätverk. Även deltagarna skulle vilja att verksamheten fortgår även efter projektet.

– Det har till exempel talats om att kockklubbarna skulle kunna fortsätta även nästa år. Vi utreder också om medborgarinstitutet kan fortsätta med kurserna i finska. Dessutom har vi frågat de över 30 frivilliga som nåtts via projektet om de skulle vara intresserade av att fortsätta som frivilliga i verksamheten.

Innan projektet avslutas kommer det dock ännu många familjecaféer och kockklubbar där man får dyka in i nya kulturers världar via maten. Johanna Franska summerar projektet med en positiv not.

– Många mål har uppnåtts över förväntningarna, och jag skulle säga att projektet har förlöpt utmärkt!

 

LALE-projektet

  • Genomförs av: Mannerheims Barnskyddsförbund Egentliga Finlands distrikt rf
  • Finansiär: Leader Ravakka
  • Finansiering sammanlagt: 62 170 €
  • Stödprocent: 80 %