Nyhet
29.01.2024

Skärgårdshavet och Reso å i fokus – kanslichef Husu-Kallio på besök i Egentliga Finland

Skärgårdshavet och Reso å i fokus – kanslichef Husu-Kallio på besök i Egentliga Finland

Vid NTM-centralen i Egentliga Finland fick vi besök av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Besöket var mycket efterlängtat av båda parter, eftersom man redan på höstens Naturresursdagar i Villmanstrand preliminärt hade kommit överens om saken. Detta var inte en helt vanlig tjänsteresa, utan i själva verket Jaanas sista tjänsteresa som kanslichef före pensioneringen i slutet av januari. Detta gjorde naturligtvis stämningen under besöket extra varm.

Vi började den gemensamma dagen med morgonkaffe i Ämbetshuset. Från NTM-centralen i Egentliga Finland deltog överdirektör Olli Madekivi, enhetschef Mirja Koskinen, enhetschef Anu Lillunen, gruppchef Juha-Pekka Triipponen, direktör Okku Kalliokoski, utvecklingschef Johanna Mattila och enhetschef Antti Jaatinen.

Vi diskuterade många aktuella frågor inom vårt förvaltningsområde. Särskilt Skärgårdshavets tillstånd och Skärgårdshavsprogrammet som inleddes för att främja det väckte livlig diskussion. Programmet håller på att inledas och närmare åtgärder planeras. Därför är det ytterst viktigt att samla hela aktörsfältet bakom programmet för att åstadkomma en så omfattande effekt som möjligt. Skärgårdshavsprogrammet är ett konkret exempel på hur viktigt det är att samarbeta mellan olika förvaltningsområden och engagera olika intressentgrupper i det gemensamma målet.

Efter morgonens diskussionsstund övergick vi till dagens besöksmål, av vilka det första var att bekanta sig med Reso ås restaureringsprojekt.

Från Reso å förflyttade vi oss till Krookilan Toivo för lunch, där projektchef Mertsi Töttölä från Gymnasiet och yrkesinstitutet Novida anslöt sig. Lunchdiskussionen handlade om aktuella teman för utvecklingen av viltkedjan i Egentliga Finland samt skapandet av mervärde för viltkött som en del av regionens mångsidiga livsmedelskedja och -turism. Jord- och skogsbruksministeriet har genomfört omfattande lagstiftningsreformer i syfte att möjliggöra bl.a. försäljning av ogranskat viltkött för allmän konsumtion med mindre byråkrati. Dessa reformer har tagits emot positivt på fältet.

Vårt besök avslutades vid Raisio Oyj:s nya havremellanmålsfabrik. I samband med fabrikspresentationen minns vi Resos resa till att bli en av Finlands ledande tillverkare av ansvarsfulla vegetabiliska produkter. I historieböckerna hittade vi också gemensamma milstolpar, såsom Benecol-produkternas tillträde till marknaden, där samarbetet har varit en styrka. Av besöket minns vi särskilt de innovativa produkterna och produktionsmetoderna samt de omfattande satsningarna på långsiktig forskning. Dessa faktorer kommer också i framtiden att vara starka inom matkedjan i Egentliga Finland.

Ihmisiä lumisen Raisionjoen varrella.
Gruppchef Juha-Pekka Triipponen presenterade det omfattande restaureringsprojektet av Reso å i Huhkonkoski. Restaureringsåtgärderna har också avsevärt ökat trivseln och rekreationsvärdet i området. Dessutom har vandringsfiskarna redan hittat till de nya fisktrapporna.