Nyhet
29.05.2024

Sommarevenemang om jordbruk och landsbygdsutveckling


AgriHubi kommer att synas och höras på sommarens största branschevenemang i juni på Suomi-Arena i Björneborg, i juli på Farmari i Seinäjoki och på Lepaa i augusti .

Myter om landsbygden avlivas på SuomiAreena Fri 28.6.2024

Man kan inte trivas på landsbygden. Det finns inga hobbyer eller vänner på landsbygden.
Diskussion på scenen i Puuvilla köpcentrum, 28.06.2024 kl. 12.00-12.45, Siltapuistokatu 10-12, Björneborg

Välkommen att krossa myter på landsbygden! Diskussion lyfter fram genuina idéer om landsbygden och jordbruket – och krossar dem med forskning och erfarenhet. Vi pratar om landsbygdens, jordbrukets och finansieringens betydelse och inverkan på samhället. Debatten anordnas av EU:s fond för jordbruk och landsbygdsutveckling, rådet för landsbygdspolitik och AgriHubi.

Mera information

Farmari-mässan i Seinäjoki berättar om ansvarsfull finsk livsmedelsproduktion

På Farmari-scenen i Seinäjoki Arena kommer paneldiskussionerna att fokusera på investeringar på torsdag, försörjningstrygghet på fredag och kompetens på lördag.

Varje dag arrangeras också en svenskspråkig panel.

AgriHubis koordinator Susanna Lahnamäki-Kivelä uppträder i MMM:s gemensamma monter den 4 juli kl. 10.30 och intervjuas av ministeriets Hanna-Kaisa Markkanen om ”AgriHubi som drivkraft för kunskaps- och informationsöverföring inom det finska jordbruket”.

  • På torsdagen hålls föredrag om cirkulär ekonomi, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion, investeringar och data. Fredagen fokuserar på försörjningstrygghet, livsmedelssäkerhet och riskhantering på gårdarna. På lördagen är temat välbefinnande, jordbrukskunnande och branschens attraktionskraft, berättar Suvi Anttila, direktör för företagsrelationer och ansvarsfullhet på ProAgria.

Höjdpunkter från Farmari lava-programmet tors 4.7.2024
Mot en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion 12:30 – 13:30
Investeringar och ägarbyte – var och hur får man finansiering 14:30 – 15:30

Höjdpunkter från Farmari lava-programmet fre 5.7.2024
Hållbarhet och ansvar går hand i hand 11:00 – 12:00
Försörjningstrygghet och livsmedelssäkerhet 12:30 – 13:30
Jordbruk som metod för att bevara biologisk mångfald 15:30 – 16:30

Mera information på svenska

Möta trädgårds- och grönyteproffs

Blommor, maskiner och vetenskaplig information om trädgårdsodlingens lönsamhet erbjuds i mitten av augusti på Lepaas trädgårdsskola i Hattula norr om Tavastehus. AgriHubi finns i inomhushallen till höger om ingången till utställningsområdet, vid Lukes monter.

Kom och prata med ekonomen Mikael Dahlvik om hur du kan följa upp lönsamheten på din gård och i din trädgård.

Program på svenska