Nyhet
10.11.2023

Tre projekt från Finland med i den internationella ARIA-tävlingens final

Tre projekt från Finland med i den internationella ARIA-tävlingens final

Rösta på din favorit senast 1.12!

De bästa landsbygdsprojekten i Europa prisbelönas i den internationella tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 i Bryssel 4.12. I år har tre finländska projekt tagit sig till finalen: det riksomfattande KoroKausi-projektet, Aikaa on-projektet som genomfördes i Sydvästra Finland och det i Södra Österbotten framtagna klädplåstret. Röstningen är nu öppen!

Finalen i den internationella tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 går av stapeln i Bryssel måndagen den 4 december och den kan följas i direktsändning på webben. Tre projekt från Finland är med i finalen. I kategorin Smart och konkurrenskraftigt jordbruk representeras Finland av KoroKausi-projektet. I kategorin Miljövård ser vi produkten Vaatelaastari (klädplåster) som tillverkas av FabPatch Oy i Finland. I kategorin Landsbygdsaktörers kompetens representeras Finland av projektet Aikaa on. Tävlingen har också en fjärde kategori, landsbygdens socioekonomiska struktur, som i år inte har någon finalist från Finland. En expertjury utser en vinnare i varje tävlingskategori och utöver det belönas även vinnaren av publikomröstningen på galan. Röstningen är öppen på tävlingens webbsidor fram till 1.12.

Målet för tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards är att ge synlighet i hela Europa åt projekt som har genomförts med stöd via EU:s landsbygdsfinansiering. Varje medlemsstat fick ställa upp sammanlagt åtta kandidater i ARIA-tävlingen och bland dem valdes de 24 finalisterna ut. I Finland beviljas EU:s landsbygdsfinansiering av NTM-centralerna och Leader-grupperna. Finland har klarat sig bra i tävlingen under tidigare år. I fjol valdes Finlands representant Puolangan pessimistit till publikens favorit.

KoroKausi-projektet tryggade tillgången till säsongsarbetskraft under coronakrisen

Projektet KoroKausi, som administreras av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och som aktiebolag Töitä Suomesta Oy samförvaltade, svarade snabbt och effektivt på den brist på utländsk säsongsarbetskraft som coronakrisen orsakade. Det interregionala projektet, som administrerades av NTM-centralen i Nyland, tryggade gårdarnas verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft och bidrog till att Finlands försörjningsberedskap bibehölls under den exceptionella och svåra tiden. På grund av coronaepidemin begränsades möjligheten att resa till Finland, vilket ledde till att det våren 2020 mitt i allt saknades så mycket som 16 000 säsongsarbetare på landsbygden. Det skulle i värsta fall ha kunnat orsaka en konkursvåg bland företagen på landsbygden och ett allvarligt hot mot Finlands livsmedelssäkerhet.

– Jag har varit med i många projekt, men det här har varit det mest genomslagskraftiga och exceptionella, konstaterar Marko Mäki-Hakola, numera skogsdirektör vid MTK, som ansvarade för KoroKausi-projektet. Bakom webbplatsen toitasuomesta.fi finns fortfarande Töitä Suomesta Oy och de främsta experterna inom landsbygdsarbete och anställda. Under projektet byggdes också en luftbro för säsongsarbetskraft mellan Ukraina och Finland och tillsammans med myndigheterna tog projektet fram en modell för hur arbetskraften kunde ta sig till Finland på ett coronasäkert sätt. Projektet fick finansiering av alla NTM-centraler i Finland.

Projektet Aikaa on utvecklade jordbruksföretagarnas kompetens

Projektet Aikaa on genomfördes i Sydvästra Finland under åren 2018–2022. Projektet nådde närmare 600 jordbruksföretagare som genom projektets smågruppsverksamhet kunde utveckla både sina gårdars lönsamhet och sitt eget kunnande: t.ex. ledarskapsfärdigheter, digikompetens och tidsplanering. En del av de företagare som deltog i projektet kunde tack vare sina nya kunskaper spara t.o.m. 20 arbetstimmar i veckan utan att gårdens resultat blev lidande. Företagarna mådde också bättre då det blev tid över för annat än arbete.

Den modell för smågruppsverksamhet som projektet utvecklade har även fått internationell uppmärksamhet och efter att projektet avslutades har modellen tagits i bruk i Island och Norge. ProAgrias nationella toppexpert Anu Ellä som koordinerade projektet är nöjd med projektets verksamhet, resultat och samarbete.

– Jordbruksföretagarna fick från första början vara med och ta fram idéer och aktivt utveckla den på erfarenhetsutbyte baserade nya smågruppsmodellen och det internationella samarbetet. Tillsammans funderade vi t.ex. på ett nytt slags jordbrukarutbyte i smågrupper mellan olika länder, berättar Ellä.

Projektets beviljades EU:s landsbygdsfinansiering av NTM-centralen i Satakunta och NTM-centralen i Egentliga Finland.

Mindre textilavfall med behändigt klädplåster

FabPatch Oy (Vaatelaastari) är ett företag som levererar dagens lösning på ett evigt problem – slitna och trasiga kläder. Företagsidén förverkligades med hjälp av nyetableringsstöd som beviljades av Leader Kuudestaan. Klädplåstret är ett enkelt, ansvarsfullt och snyggt sätt att lappa och dekorera textiler på. Klädplåstret främjar den moderna reparationskulturen och erbjuder en möjlighet att reparera produkter också till dem som inte behärskar traditionella sömnadstekniker eller inte fysiskt klarar av att hantera nål och tråd. Klädplåstret minskar överproduktionen inom textilbranschen, mängden textilavfall och överkonsumtionen av textiler.

– Finansieringen hade mycket stor betydelse när vi grundade vårt företag. Utan den skulle vi inte vara här. Vi glädjer oss över Leader-gruppens förmåga att leva i tiden och se framåt; över modet att bevilja stöd för en helt ny typ av lösning, berömmer Jetta Liukkonen, FabPatch Oy:s utvecklingsdirektör och en av grundarna till företaget.

Hittills har det redan sålts över 1,5 miljoner klädplåster. I sina framtidsplaner siktar företaget på att föra ut sina produkter i större omfattning på den internationella marknaden.