Nyhet
24.11.2023

Turismaktörernas projektträff i Egentliga Finland fick en livlig start

Turismaktörernas projektträff i Egentliga Finland fick en livlig start

Den första projektträffen för turismaktörerna i Egentliga Finland samlade över 20 deltagare för att bilda nätverk och utbyta tankar om utvecklingen av turismen. Det lyckade evenemanget får en fortsättning och dessutom grundas en gemensam plattform för informationsutbyte mellan aktörerna.

Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen i Egentliga Finland och ledningsgruppen för vägkartan för turism ordnade den 9 november landskapets första virtuella projektträff för turismaktörer. Träffen samlade drygt 20 av områdets utvecklare av turismsektorn. Bland deltagarna fanns allt från aktörer inom kommunsektorn till Visit-organisationer, högskolor och finansiärer.

Målet med projektträffen är att öka samarbetet och nätverksbildningen mellan projektaktörerna inom turismsektorn i Egentliga Finland. Idén om och behovet av att ordna en projektträff fick sin början i workshopen i anslutning till vägplanen för turism som ordnades på våren.

– Diskussionen och det gemensamma utbytet av tankar om pågående och till och med om turismprojekt som fortfarande planeras var livliga. Det var fint att se att turismaktörerna i Egentliga Finland har en tydlig gemensam målbild för utvecklingen av turismens dragningskraft, beskriver utvecklingschef Johanna Mattila vid NTM-centralen i Egentliga Finland stämningen under projektträffarna.

I diskussionerna framkom ett behov av att i högre grad satsa på en sektorsövergripande utveckling av turismen. I flera utvecklingsprojekt inom matsektorn är också utvecklingen av matturismen mycket närvarande. I fortsättningen skulle projektträffarna kunna utvecklas så att ett sektorsövergripande perspektiv beaktas i större utsträckning.

Bland annat Tiina Backman, projektchef för projektet Mot hållbar och internationell turism i Salo 2022–2024 (Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua Salossa 2022-2024) deltog i projektträffen.

– Projektträffarna är en bra början på ett mer intensivt samarbete mellan dem som utvecklar turismen. En gemensam plats eller plattform för informationsutbyte om projekt och utvecklingsåtgärder är nödvändig. Ett ställe där man kan dela information, evenemang och där man med låg tröskel kan utbyta tankar och komma med idéer, funderar hon.

Projektträffarna fortsätter och arbetet med att skapa en gemensam plattform för informationsutbyte pågår. För mer information om detta lönar det sig att följa informationen i Egentliga Finlands landsbygdsnätverks nyhetsbrev.

 

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland

Johanna Mattila, 02 9502 3092

johanna.mattila@ely-keskus.fi