Nyhet
22.02.2023

Ungas deltagande i beslutsfattande som gäller klimat och natur stärks genom en ny klimat- och naturgrupp för unga

Vid statsrådets kansli inrättas en ny klimat- och naturgrupp för unga. Gruppen har till uppgift att stöda ministerierna då det gäller att planera och genomföra ungas deltagande, och att bedöma effekterna av deltagandet. Syftet är att förvissa sig om att olika politiska åtgärder är rättvisa ur kommande generationers perspektiv.

Vid statsrådets kansli inrättas en ny klimat- och naturgrupp för unga. Gruppen har till uppgift att stöda ministerierna då det gäller att planera och genomföra ungas deltagande, och att bedöma effekterna av deltagandet. Syftet är att förvissa sig om att olika politiska åtgärder är rättvisa ur kommande generationers perspektiv.

”Huruvida vi lyckas stoppa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är av enorm betydelse för ungdomarna,  som lever längst med de beslut vi nu fattar.  De unga har haft en central roll i att klimat- och naturfrågor nu står i centrum för politiken. Ungdomarna har också mycket att ge när det gäller att utveckla lösningar, och den här nya sakkunskapen om hållbarhetskrisens olika dimensioner måste tas i bruk i större utsträckning”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Gruppens uppgift är att föra fram nya och framväxande aspekter och lösningar som kunskapsunderlag för beslutsfattandet. Gruppen som ska verka som undersektion till gruppen De ungas agenda 2030 kommer också att ordna ett klimat- och naturtoppmöte för ungdomar vartannat år.  Syftet med mötet är att göra det möjligt för unga och barn att i större utsträckning delta i beslutsfattande som gäller deras framtid.

Sakkunniga i ålder 18–25 år kan ansöka om att bli medlemmar i gruppen – medlemsansökan pågår till den 8 mars

Till medlemmar i klimat- och naturgruppen för unga söks sakkunniga i åldern 18–25 år som via studier eller hobbyer har intresse för eller kunskap om klimat- och naturfrågor ur olika synvinklar. Du som till exempel är sakkunnig inom energilösningar, naturbaserade lösningar, byggande, grön mobilitet, miljöekonomi, skogsbranschen, cirkulär ekonomi, bilbranschen, juridik, miljöfostran, kommunikation och evenemangsarrangemang kan ansöka om medlemskap.

Till gruppen väljs högst 14 medlemmar, och gruppens mandatperiod är två år. Ansökan om medlemskap i gruppen öppnas fredagen den 17 februari och ansökningstiden går ut den 8 mars.  För valet av medlemmar svarar Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf i samarbete med miljöministeriet och statsrådets kansli. Statsminister Sanna Marin utnämner gruppen i mars.

Mer information:

Taru Savolainen
Johtava asiantuntija
Valtioneuvoston kanslia
p. 0295160304
taru.savolainen(a)gov.fi

Heta Heiskanen
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
p. 0295250380
heta-elena.heiskanen(a)gov.fi

Sara Nyman
Ilmastopolitiikan asiantuntija
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
p. 040 7314818
sara.nyman(a)nuorisoala.fi

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
riikka.yliluoma(a)gov.fi