Branschaktörer tillsammans

Till nätverkets spetsteman hör att främja kompetens inom smart jordbruk och affärsledning.

Nätverkets styrgrupp består av representanter från jordbruks- och trädgårdsföretag, producentorganisationer, naturresursbranschens läroanstalter, rådgivningsorganisationer, forskning, företag i livsmedelsbranschen, undervisnings- och kulturministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

Aktörerna i AgriHubis interaktiva webbtjänst sammanställer de nyaste forskningsrönen samt lösningar baserade på forskning och utveckling.

AgriHubis styrgrupp 1.1.2021–31.12.2022

Styrgruppens ordförande llkka P. Laurila, Lukes förvaltningsdirektör

Styrgruppens medlemmar:

 • Aro Susanna, utbildningsdirektör, MTK
 • Bosquet Päivi, utbildningsråd, UKM
 • Flink Reijo, verkställande direktör, A-Producenter Ab, A-Foder Ab
 • Korkeamäki Arto, utvecklingsdirektör, Wikli Group
 • Lahti Tero, ordf., Keski-Suomen tuottajaliiton, 1:a vice ordf., MTK:s delegation
 • Laitala Hanna-Mari, sektorchef, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
 • Mäkivuokko Harri, verkställande direktör, ProAgria Keskusten Liitto
 • Oravuo Minna, spannmålschef, Raisio
 • Pohjamo llkka, primärproduktionsdirektör, Valio
 • Riihimäki Mona-Anitta, direktör, HAMK
 • Saaristo Stefan, ordförande, SLC r.f.
 • Taulavuori Timo, verkställande direktör, Trädgårdsförbundet
 • Turpeinen Marko, biträdande professor, Aalto-universitetet
 • Vesanto Taina, lantbruksråd, JSM
AgriHubin ohjausryhmän työpaja marraskuussa 2021