Hanke
Utvecklingsprojekt - 179850

100Bike – Pyörämatkailun kehittäminen Satakunnassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Matkailu on yksi toimialoista, joihin koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin maailmassa, Suomessa ja Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on ollut matkailualalle kova isku, se on kuitenkin kasvattanut Satakunnan maaseudulla sijaitsevien luontokohteiden kävijämääriä. Myös erilaisten luontoaktiviteettien kuten pyöräilyn harrastaminen matkalla ja vapaa-aikana on kasvanut voimakkaasti. Ilmastovastuullisena matkailutuotteena pyöräily edistää vähähiilisyyttä ja yhä useampi matkailija haluaa matkailla kestävästi ja vastuullisesi. Muuttuneen kysynnän vuoksi ja matkailuyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä pyörämatkailun kehittämiseksi Satakunnassa. 100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on koordinoida ja yhtenäistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimien toteutusta Satakunnassa. Hanke tukee maakunnan matkailuyrityksiä ja muita pyörämatkailun toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä muun muassa parantamalla toimijoiden osaamista pyörämatkailusta ja kestävästä matkailusta. Lisäksi hankkeessa tähdätään reitistön kehittämiseen luomalla pyöräilyreitti Kokemäenjokilaaksoon ja suunnittelemalla jatkotoimia maakunnallisesti. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ekokumppanit Oy. Hankkeen toteutusaika on 2022-2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179850

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
digitalisering
klimatförändring
kommunikation
kultur
kulturlandskap
logistik
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
produktutveckling
rekreations- och hobbyverksamhet
sociala medier
turism
utvecklande av företagsgrupp
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt