Projekt
Utvecklingsprojekt - 179850

100Bike – Pyörämatkailun kehittäminen Satakunnassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Matkailu on yksi toimialoista, joihin koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin maailmassa, Suomessa ja Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on ollut matkailualalle kova isku, se on kuitenkin kasvattanut Satakunnan maaseudulla sijaitsevien luontokohteiden kävijämääriä. Myös erilaisten luontoaktiviteettien kuten pyöräilyn harrastaminen matkalla ja vapaa-aikana on kasvanut voimakkaasti. Ilmastovastuullisena matkailutuotteena pyöräily edistää vähähiilisyyttä ja yhä useampi matkailija haluaa matkailla kestävästi ja vastuullisesi. Muuttuneen kysynnän vuoksi ja matkailuyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä pyörämatkailun kehittämiseksi Satakunnassa. 100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on koordinoida ja yhtenäistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimien toteutusta Satakunnassa. Hanke tukee maakunnan matkailuyrityksiä ja muita pyörämatkailun toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä muun muassa parantamalla toimijoiden osaamista pyörämatkailusta ja kestävästä matkailusta. Lisäksi hankkeessa tähdätään reitistön kehittämiseen luomalla pyöräilyreitti Kokemäenjokilaaksoon ja suunnittelemalla jatkotoimia maakunnallisesti. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ekokumppanit Oy. Hankkeen toteutusaika on 2022-2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179850

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner