Projekt
Utvecklingsprojekt - 34547

13 studion projekti: Pohjalaiset kulttuuristudiot

Kpanlogo Yede ry

07.11.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektin tavoitteena on luoda kohtaamispaikka - kulttuuri-studio, jossa ihmiset voivat tavata ja kokoontua yhteen erilaisista kulttuurisista taustoistaan huolimatta. Projektin kuluessa ihmiset oppivat toistensa musiikista, ruokakulttuurista, tanssista ja kielestä juuri edustamiensa kulttuurien välityksellä. Projektin pääteemana on luoda osallisuutta, avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää. Nämä ovat yhteiskunnan kehittymisen kulmakiviä. Projektin tavoitteena on luoda kulttuuristudioita, joissa sekä vasta kuntiin saapuneet että paikalliset asukkaat voivat tavata. Tämän kohtaamispaikan puitteissa he voivat vaihtaa ajatuksiaan sekä oppia toistensa kulttuureista musiikin, tanssin ja ruoan sekä työpajojen välityksellä. Tätä kautta luodaan pohjaa ymmärrykselle ja toisilta oppimiselle. Mahdollisuuksia kulttuuriset rajat ylittäviä yhteisöllisille kokoontumisille ei nykypäivänä ole useita. Tämä 13 kulttuuristudion projekti toivottaa kaikki tervetulleiksi. Työpajat, tanssi ja ruoka voivat saada ihmiset uteliaiksi ja osallistumaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

34547

Startdatum

07.11.2016

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner