Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 271451

2 Sälsäkra siklöjefällor

Närfiskat Ab

03.03.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Två existerande strömmingsfällor byggs om för att bli sälsäkra, och för att man därtill ska kunna fiska siklöja med dem.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

271451

Startdatum

03.03.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner