Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 100445

200 Vuotta Rakentamista Elimäellä

Elimäen Kotiseutumuseon Kannatusyhdistys ry

09.05.2019 - 29.04.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan Elimäellä sijaitsevan kotiseutumuseon historiallisen rakennuskannan puitteita yhteisöllisen toiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi ja lisätään perinnerakentamisen tietoutta alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100445

Aloituspäivämäärä

09.05.2019

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt