Projekt
Utvecklingsprojekt - 16143

3D-tekniikkaan perustuva karjatalouden tarkkailuhanke

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitalisaatio on ja tulee olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden maataloudessa. Maatiloilla on jo olemassa digitaalisia ratkaisuja, mutta uusia digitaalisia innovaatioita tarvitaan maatalouden edistämiseen. Yksi selkeä kokonaisuus on eläimet ja niiden hyvinvoinnin seuranta maatilalla. Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on tutkia ja selvittää naudan rakenteen kuvantamista 3D-skannaus- ja kameratekniikan avulla. Tällä tavoin olisi mahdollista tutkia naudan rakennetta etänä sähköisten alustojen avulla paikasta riippumatta. Esiselvityshankkeessa pyritään saamaan selville ne toimintatavat, joita tarvitaan eläimen kuvaamiseen maatilalla. Samalla nähdään, soveltuuko valittu teknologia tulevaisuudessa esim. helpottamaan jalostusasiantuntijoiden ja eläinlääkäreiden työtä, sekä hyödyttämään maatilayrittäjiä. Leader-hankkeessa selvitetään myös, voidaanko tiedot tallentaa sähköiseen muotoon sellaiseen järjestelmään, josta tieto olisi luettavissa paikasta riippumatta. Liiverin alueella toimiva hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalousyksikön, Aalto yliopiston sekä alueen maatilojen yhteishanke. Vuosina 2016-2018 Faba osuuskunta on hankkeessa mukana asiantuntijana maatilojen ohella. Nämä yritykset myös ovat hankkeen rahoittajina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16143

Startdatum

30.11.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner