Projekt
Utvecklingsprojekt - 13644

5e kylät- vähähiiliset yhteisöt

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.05.2016 - 12.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Hankkeen tavoitteena on innostaa ja aktivoida maaseudun asukkaita ja yhteisöjä mukaan vähähiilisyyttä edistävien toimien toteuttamiseen. Hankkeen toimien avulla lisätään alueen yhteisöjen tietoisuutta siitä, millaisia konkreettisia toimia kylätasolla voi tehdä vähähiilisyyden edistämiseksi. Tietotaidon ja osaamisen karttuessa myös toimien toteuttaminen kylillä käynnistyy. Hankkeen toiminta jää elämään kylillä konkreettisesti toteutettavien toimien kautta. Kylille suunnatulla tiedotus ja aktivointityöllä sekä konkreettisella työpajatoiminnalla tähdätään siihen, että kylissä ja kylätoimijoiden keskuudessa ympäristöasiat nostetaan uudella tavalla osaksi toimintaa. Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, innostamis-, tiedotus-, koulutus- ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestään kaikille kiinnostuneille kylille ja muille maaseudun toimijoille tarkoitettuja seminaareja, opintomatkoja, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja erilaisista hankkeen teemoihin liittyvistä aiheista. Hankkeen aikana järjestetään vähintään kaksi seminaaria, 10 tiedotus- ja aktivointitilaisuutta, 6 ¿ 8 työpajaa tai koulutusta sekä vähintään kaksi opintomatkaa alueen ulkopuolelle. Kaikkiin näihin tavoitellaan yhteensä yli 400 osallistujaa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 - 31.12.2017 ja sen vastuullinen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13644

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

12.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner