Hanke
Utvecklingsprojekt - 74346

AALTO – Surffiaallon toteutuksen esiselvitys

Muonion Melojat r.y.

10.06.2018 - 16.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Muonion Melojat on aktiivinen vesiurheilulajien yhdistys, joka haluaa kehittää toimintaa ja haluaa selvittää mahdollisuudet toteuttaa uudenlainen harrastepaikka eri vesilajeille. Aalto-hankkeessa eli surffiaallon toteutuksen esiselvityksessä on tarkoitus selvittää edellytykset ja tehdä alustavat suunnitelmat Muonion keskustan läpi virtaavan Jerisjoen Suukoskeen tehtävälle surffiaallolle. Hankkeessa selvitetään surffiaallon toteuttamisen edellytykset ja tehdään surffiaallon ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamiseen tarvittavat selvitykset. Esiselvityshankkeessa käytetään asiantuntijapalveluja edellä mainittujen asioiden selvittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74346

Aloituspäivämäärä

10.06.2018

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt