Hanke
Utvecklingsprojekt - 12241

Äänekosken maaseutumatkailun kehittäminen

Äänekosken Kehitys Oy

31.01.2016 - 10.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Äänekosken maaseutumatkailun kehittämishankkeen tarve on todettu tilanteessa, jossa kuntaliitokset ovat tuoneet runsaasti maaseutumatkailukohteita ja -toimijoita imagoltaan teollisen Äänekosken kaupungin osaksi, toimijat eivät tunne toisiaan eikä kenelläkään ole kokonaisvastuuta matkailun kehittämisestä. Hanke selvittää matkailun tilaa Äänekoskella, nostaa maaseutumatkailun potentiaalin tiedostamista, lisää maaseudun matkailutoimijoiden verkostoitumista, täydentää toimijoiden tietoja ja taitoja, tukee Äänekoskelta puuttuvan tarjonnan kehittämistä sekä tiedottaa aktiivisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12241

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt