Projekt
Utvecklingsprojekt - 66304

Active

Parkanon Yrittäjät ry

01.03.2018 - 24.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ACTIVE - hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen toimintamalli, joka pohjautuu työelämän tarpeisiin työvoiman saralla. Hanke tuottaa uudentyyppisen työskentelymallin sekä syventää yhteistyötä alueen työllisyyttä hoitavien tahojen, kuten Kehitys-Parkki Oy:n, Pirkanmaan TE-toimiston, Parkanon ja Kihniön yrittäjien, nuorten työpajojen, 3. sektorin sekä ammatillisen koulutuksen kanssa (erit. Sataedu sekä Sasky). Kohderyhmänä on kahdentyyppistä asiakaskuntaa, vaikeasti työllistettävät nuoret ja aikuiset sekä työpaikanvaihtajat ns. nopeammin työllistyvät. Hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat löytäisivät toisensa molemmille helpolla tavalla. Toimenpiteistä kolme; lyhytkoulutus, työkokeilupankki sekä tuettu työkokeilu kohdistuvat erityisesti vaikeasti työllistettäviin nuoriin ja aikuisiin. Työntekijäpankki sekä työvoimaa-klinikka koskevat kaikkea työvoimaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

66304

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

24.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner