Hanke
Utvecklingsprojekt - 37469

Active Lapland

BPM-Palvelut Oy

01.03.2017 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

"Active Lapland" on seitsemän mikroyrityksen yhteistyöhanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen terveyttä ja työhyvinvointia edistävä matkailun palvelukokonaisuus. Kohderyhmänä ovat matkailijat erityisesti Euroopan ja Aasian alueilta sekä suomalaisten yritysten työntekijät. Uusi palvelu yhdistää seitsemän Lapin alueen yrityksen matkailu- ja tukipalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yritysyhteistyö kehittää osallistuvien yritysten liiketoimintaa sekä mahdollistaa kehittymisen voimakkaasti kasvavalla toimialalla. Palvelumallin ytimenä on terveys- ja työhyvinvointi- sekä elämyksellisten palveluiden tuottaminen ja tapahtumien järjestäminen maaseutukohteissa. Yhteistyön konkreettisia hyötyjä hankeyrityksille ovat mm. markkinointi- ja tuotantokustannusten säästö ja mahdollisuus erikoistua osakokonaisuuksien tuottamiseen. Yhteistyö mahdollistaa lisäksi sesongin laajentamisen sekä henkilöstön yhteiskäytön erityisesti sesonkien ulkopuolella. Yritysyhteistyö kehittää myös paikallisia pienyritysverkostoja matkailun ja hyvinvoinnin alalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

37469

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

aktivitetsturism
marknadsföring
må bra-turism
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt