Hanke
Utvecklingsprojekt - 22469

Afrikkalainen sikarutto – Vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle

Suomen Sikayrittäjät ry

30.04.2016 - 12.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on tällä hetkellä yksi vakavimmista sikojen tarttuvista taudeista, joka uhkaa levitä lähialueilta Suomeen. Pahimmillaan sen seurauksena elinkeino supistuisi rajusti.. Sianlihantuotanto on tuotannon arvolla mitattuna Suomen toiseksi tärkein maataloustuote maidon jälkeen. Hankkeella pyritään turvaamaan kotimaista sianlihantuotantoa ja sen kilpailukykyä Hankkeen toimesta välitetään tietoa afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä riskeistä, niihin varautumisesta ja kuinka toimitaan mahdollisissa tautitapauksissa. Koko hankealueella järjestetään kattavasti tiedonvälitysseminaareja, työpajoja ja video/webex -kokouksia sekä välitetään tietoa eri tiedotuskanavien kautta ja osallistutaan alan tapahtumiin. Luennoitsijoina toimii tauti- ja sika-alan erikoisasiantuntijoita ja viranomaistahojen edustajia. Hankkeen afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvässä tiedottamisessa hyödynnetään uusia ja nopeita sähköisiä tiedonvälitysmahdollisuuksia. Afrikkalainen sikarutto -hankkeen pääkohderyhmänä ovat suomalaiset sikatilat, tiloilla ja niiden toimintaympäristössä työskentelevät henkilöt sekä tilojen läheiset yhteistyökumppanit. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22469

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

12.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Riskhantering
djurens välbefinnande

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt