Projekt
Utvecklingsprojekt - 49040

AgriBisnes III utveckla ditt affärskunnande

Jyväskylän yliopisto

01.11.2017 - 16.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

AgriBisnes III-utbildningen är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Syftet med AgriBisnes III-projektet är att vägleda landsbygdsföretagare till att se sin omvärld på ett nytt sätt, att uppfatta och att kritiskt bedöma relevansen av befintlig praxis och verksamhetsvillkor, att själva ta ansvar också för andra steg i produktionskedjan och se de möjligheter som finns tillhanda. AgriBisnes III-utbildningen utvecklar lantbruksföretagares kunnande inom affärsverksamhet och ledarskap, främjar nätverkande och förbättrar konkurrenskraften för jordbruksföretag. Utbildning erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden genom att också ta itu med aktuella teman som uppkommer under projektets gång såsom Lean-affärsverksamhetsmodellen och den cirkulära ekonomin. AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande-projektet genomförs på svenska och på grund av projektets breda genomförandeområde (1¿3) väljs genomförandeorterna på basis av de deltagande företagens placering.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49040

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

16.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner