Projekt
Utvecklingsprojekt - 10539

Agrifood – Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille

Helsingin Yliopisto

01.12.2015 - 28.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tänä päivänä tuottajilta tarvitaan uudenlaista näkemystä ja osaamista maatilayrityksen liiketoiminnasta, sen johtamisesta ja kehittämisestä. AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille on suunniteltu vastaamaan eteläpohjalaisten tuottajien kasvaneisiin osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa. Agrifood-hankkeen tavoitteena on laadukkaiden koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla mm. antaa osallistujille valmiuksia kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantaa heidän innovaatiovalmiuksiaan, perehdyttää osallistujat kestävän ruokajärjestelmän kokonaisuuteen, lisätä tuottajien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä, kehittää korkeakoulutoimijoiden ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä lisätä tuottajien hyvinvointia. Hanke lisää korkeakoulutoimijoiden ymmärrystä tuottajien liiketoimintaosaamisen kehittämisestä ja kehittämisen keinoista. Pidemmällä tähtäyksellä hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläpohjalaisen ruokajärjestelmän kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistää siten alueen elinvoimaisuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alkutuottajat, joille tarjotaan viidestä moduulista koostuva koulutusohjelma sekä kaksi-kolme kaikille avointa seminaaria. Keskeistä ohjelmassa on teorian ja käytännön yhdistäminen. Ohjelman painopisteinä ovat liiketoimintaosaaminen, innovaatiotoiminta ja kestävät ruokajärjestelmät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10539

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

28.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner