Projekt
Utvecklingsprojekt - 92930

AgroTeknoa Jokilaaksoihin

Nivalan kaupunki

16.03.2019 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

AgroTeknoa Jokilaaksoihin-hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Hankealue on Suomen merkittävimpiä kotieläintuotannon alueita. Hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maatalousyrittäjät sekä maatalouskoneurakoitsijat. Toimenpiteet: 1. Pelto- ja kasvustomittaukset: Testataan saatavilla olevia mittareita ja antureita maassa ja kasvustoissa. Yhdistämällä näistä saatavaa tietoa esim. sääasemien tuottamaan dataan mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset viljelytoimenpiteet. Esim. kasvuston analysointiin on olemassa useita tekniikoita mm. satelliitti- ja dronekuvat, traktoriin kiinnitettävät kamerat, käsikäyttöiset mittarit. 2. Logistiikka: Kotieläintiloilla tapahtuu suuria lantamassojen siirtelyjä. Hankkeessa esitellään erilaisia lannansiirtoratkaisuja sekä tehdään tapauskohtaisia vertailuja ja kustannuslaskelmia. 3. Dronetekniikka: Esitellään miehittämättömien kevyiden lentolaitteiden eli dronejen hyödyntämismahdollisuuksia peltoviljelyssä. 4. Automaattiohjaus: Perehdytetään yrittäjiä automaattiohjauksen ja työkoneautomatiikan tuomiin mahdollisuuksiin peltotyöskentelyssä. Testataan käytännössä erilaisten ajo-opastuslaitteiden tarkkuutta ja käytettävyyttä. 5. Navettateknologia: Kehitetään navetan tilannekuva-järjestelmää, jonka avulla saadaan yhdellä silmäyksellä informaatiota esim. eläinten sijainnista, ruokailusta ja aktiivisuudesta. Testataan ja hankitaan käyttäjäkokemuksia lehmien kuntoluokkakamerasta. Vertaillaan eri seosrehuvaunujen toimintaa käytännössä. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Toteuttajina ovat Nivalan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja ProAgria Keski-Pohjanmaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92930

Startdatum

16.03.2019

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner