Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157385

Ahovaaran valaistus

Raattaman Reitit ry

30.09.2021 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on alueen matkailullisen vetovoiman ja palveluiden saavutettavuuden lisääminen latuverkostoa kehittämällä. Hankkeen avulla Raattaman Reitit ry kunnostaa valaistun latunsa ikääntyneen valaistuksen nykyaikaiselle tasolle. Toimenpiteillä parannetaan valaistuksen teknistä tasoa ja kustannustehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Toimenpiteet parantavat alueen yritysten kilpailukykyä lisäämällä alueen houkuttelevuutta matkailukohteena. Hanke perustuu paikalliseen tarpeeseen. Se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157385

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt