Projekt
Utvecklingsprojekt - 17712

Ähtärin keskustan kehittämishanke

Ähtärin kaupunki

15.02.2016 - 01.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan kehittäminen kiinteistönomistajien, yrittäjien, järjestöjen ja kaupungin kesken. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa puuttuvia palveluita, kehittää toimijoiden yhteistoimintaa ja luoda keskustasta viihtyisämpi ja vetovoimaisempi liikealue ja tuoda ranta-alue eri toimintoineen paremmin kuntalaisten hyödyksi ja hyvinvoinniksi. Matkailualueen ja keskustan välisessä liikenteessä opastuksen merkitys on hyvinkin tärkeä. Opasteiden yhtenäinen ilme, josta tunnistaa Ähtärin yhdeksi kokonaisuudeksi on paikkakunnalla vielä toteutumatta. Sisääntuloteiden ja keskustan opasteet kaipaavat yhtenäistä suunnitelmaa, joka jo muotokielensä avulla sekä opastaa että vahvistaa paikkakunnan matkailuimagoa. Hankkeessa on useampi osa-alue, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa monin tavoin. Alue- ,infra- ja rakennussuunnittelu, yhteistyö yrittäjien, kiinteistönomistajien, viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa sekä uusien toimijoiden etsiminen. Nämä muodostavat laajan kehittämiskokonaisuuden, jonka toteuttaminen on tehokkainta suorittaa omana kehittämishankkeena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17712

Startdatum

15.02.2016

Slutdatum

01.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner