Projekt
Investeringsprojekt - 288472

Ahveninen-järven kunnostushanke

Leinolan Kyläyhdistys ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ahveninen on Laukaan kunnan Leinolan kylällä sijaitseva rehevöitynyt n. 157 ha kokoinen järvi. Järven käyttö virkistyskohteena on kylän asukkaille sekä mökkiläisille merkittävän suuri. Järven tila on heikentynyt ja tämä on tunnistettu myös ELY-keskuksen sekä Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö Ry:n toimesta. ELY-Keskus on määritellyt Ahvenisen tärkeästi kohteeksi. Leinolan vapaaehtoisista kyläläisistä on koottu tiiviimpi työryhmä, jonka tarkoitus on edistää järven tilaa. Tavoitteet / odotetut tulokset: - Veden laadun paraneminen (kirkastuminen, hajuttomuus, näkyvän humuksen vähentyminen) - Sinilevän esiintymisen selkeä väheneminen - Petokalakannan voimistuminen - Umpeen kasvun pysäyttäminen - Järven sisäisen tilan elpyminen Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö Ry:n toiminnanjohtaja, FM Tuomo Laitisen asiantuntijalausunnon mukaisesti järven tilaa on tarkoitus alkaa hoitamaan hoitokalastuksella ja järven kasvillisuuden niitoilla. Nämä toimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2024-2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288472

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga investeringar i biologisk mångfald

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO6

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner