Projekt
Utvecklingsprojekt - 182745

Äijälän kasvuhanke

Äijälän kyläseura ry

26.10.2021 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Äijälän kyläseuran hallinnoiman hankkeen tavoitteena on hankkia kylälle uusia asukkaita. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Äijälän koulun vanhempaintoimikunta ja Äijälän Liikunta ry. Tässä hankkeessa laaditaan kyläsuunnitelma, joka pohjautuu toteutetun kyläkyselyn tuloksiin. Hankkeessa kontaktoidaan kylän maanomistajilta ja kartoitetaan uusia mahdollisia rakennuspaikkoja sekä selvitetään yhdessä kunnan kaavoitustoimen ja maanomistajan kanssa rakentamisen edellytyksiä näille tonteille. Kylän tunnettuuden ja potentiaalisten uusien asukkaiden löytämiseksi laaditaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä selvitetään tonttikaupan myyntitapoja ja -kanavia. Kylää ja tontteja koemarkkinoidaan monissa eri kanavissa markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaan. Hankkeen kustannusarvio on 38200 euroa ja se kestää 11/2021-5/2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

182745

Startdatum

26.10.2021

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner