Projekt
Utvecklingsprojekt - 101683

Air traffic and logistcs development between the EU rural areas and China

Into Seinäjoki Oy

31.12.2019 - 29.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Into Seinäjoki Oy on mukana kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, jolla kehitetään matkustaja- ja rahtiliikennettä EU:n maaseutualueiden ja Kiinan välillä. Hankkeella aktivoidaan maaseutulentoasematoimintaa eri puolilla Eurooppaa. Kiinasta sekä matkustaja- että rahtiliikenne tulee jopa kaksinkertaistumaan vuoteen 2037 mennessä., mikä asettaa haasteen nykyiselle lenttokentäverkostolle. Tarve kehittää maaseutulentoasemia suurten kaupunkien ulkopuolella on suuri lentoliikenteen kasvaessa. Haasteet eri maaseutulentokentillä ovat samantyyppisiä; tarvetta uusien liiketoimintamallien ja yhteistyön lisäämiseen on eri puolilla Eurooppaa. Kansainvälisessä valmisteluhankkeessa on mukana yhteistyöverkosto, jossa yhteisesti kehitetään tiekartta maaseutulentokenttien ekologiseen tulevaisuuteen. Partneriverkostoon tavoitellaan mukaan 10 eri maaseutulentoasemapaikkakuntaa ympäri Eurooppaa (tilanne 27.5. 8 kpl). Yhteistyöverkostossa eri toimenpiteiden kautta mallinnetaan verkoston maaseutulentoasemille uusia ekologisia liiketoiminnan muotoja, rakennetaan yritysyhteistyötä usealle eri toimialalle, mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten mukaanpääsyä kansainväliseen liiketoimintaan, luodaan uusia avauksia koulutusyhteistyöhön Kiinan suuntaan, tuodaan esiin maaseutumatkailun piilossa olevia helmiä partneriverkoston maissa ja Seinäjoen lentoaseman osalta luodaan mallia lentoaseman toimimisesta kansainvälisenä yritysten testiympäristönä. Valmistelevan hankkeen aikana tunnistetaan tiekartassa esiin nousevien tarpeiden toteuttamiseen eri rahoitusmahdollisuuksia ja käynnistetään yhteisvoimin kansainvälisiä jatkotoimenpiteitä. Hanketta toteutetaan vuosina 2019-2021 ja se on kokonaisbudjetiltaan n. 79 000 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101683

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

29.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner