Hanke
Utvecklingsprojekt - 139554

AITO – ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen

Kouvolan Ammattiopisto Oy

31.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalle. Ikääntyneiden perhehoitoa perustuu yrittäjyydelle, jossa yrittäjä tarjoaa kodissaan asumis- ja hoivapalvelua ikääntyneille. Yhteen perhehoitokotiin voidaan ottaa 4 - 6 asiakasta, ja se soveltuu erinomaisesti maaseutuympäristössä toteutettavaksi joko yrittäjän pääelinkeinona tai maatalousyrittäjyyden sivuelinkeinona. Ikääntyneiden perhehoitoon on nouseva hoitomuoto valtakunnallisesti. Kymenlaakson alueella on ainoastaan kolme perhehoitokotia, mikä on muuhun maahan verrattuna erittäin vähän. Yhtenä syynä vähäiseen määrään on se, ettei perhehoitoyrittäjyyteen räätälöityä valmennusta ole tarjolla eikä perhehoitoyrittäjyyttä vielä tunnisteta yhtenä vaihtoehtona työllistymiselle. Yrittäjyyden toimintaympäristönä perhehoitoyritys on erityislaatuinen, ettei perinteinen yrittäjyysvalmennus täysin sovi siihen, vaan tarvitaan räätälöidympi ratkaisu. Tavoitteet: 1. Lisätä maaseudun elinvoimaa sekä maaseutu- ja pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä luomalla uusimuotoista perhehoitoyrittäjyyttä Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueelle. 2. Kehittää ja konseptoida maaseutuelinkeinoksi ja pienyrittäjyyteen soveltuva ikäihmisten perhehoitokonsepti ja -valmennus, joka hyödyntää esim. Green Care-ajattelua ja maaseutuympäristöä ikääntyvän henkilön toimintakykyä sekä elämänlaatua lisäävänä voimavarana. Kymenlaaksolaisen perhehoito-konseptin kehittämisessä hyödynnetään Suomessa kehitettyä perhehoitotyön mallia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

139554

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
green care
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt