Projekt
Utvecklingsprojekt - 30826

Aja! – Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen

Forssan Seudun Hippos ry

01.01.2017 - 05.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry käynnisti Raviurheilun nuorisotoiminta hankkeen avulla Suomen raviurheilun nuorisotoiminnan maaliskuussa 2000. Tämän jälkeen nuorisotoimintaa on raviradoilla harjoitettu pitkälti vapaaehtoisvoimin ja toiminnassa on ollut suuria ailahteluita. Keskusjärjestö toteutti muutama vuosi sitten alueellista nuorisotoiminnan pilotin, minkä pohjalta on lähdetty suunnittelemaan Nelivetoratojen (Forssa, Tampere, Riihimäki) alueelle omaa mallia raviurheilun nuorisotoiminnalle. Alueelle puolen työaikansa antava nuorisokoordinaattori kokoaa porukan ja johtaa ohjaajien toimintaa niin, että ohjaajilla olisi valmiit materiaalit sekä ohjelmarungot aina jokaista kerhokertaa varten. Koordinaattorin on tarkoitus pitää alueella yhteisiä kehitystapaamisia. Hevosten ja ponien kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen on todettu vahvistavan lapsen ja nuoren tunteiden käsittelytaitoa, itsetuntoa sekä elämänhallintaa. Raviurheilun nuorisotoiminta tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuden lapsille ja nuorille, jolloin toiminnan keskiössä ei ole osallistujien taustat tai taloudelliset asemat yhteiskunnassa vaan hevonen tai poni. Nelivetoratojen hankkeessa alueen nuorisotoiminta jaetaan kahteen osioon, joista toinen on kerhotoimintaa ja toinen poniravikoulutoimintaa. Kerhotoiminta järjestetään ravien yhteydessä alueen raviradoilla ja poniravikoulutoiminta jokaisen radan oman yhteistyökumppanin tiloissa. Hankekauden aikana puhtaan kerhotoiminnan kulut katetaan osallistujamaksuina, jolloin kerhomaksuihin ei muodostu korotuspaineita hankkeen päättymisen jälkeen. Alueen raviradoille kulut jakautuvat hankeaikana omarahoitusosuuden osalta ravipäivien suhteessa. Toiminnan vakiinnuttaminen on hankkeen aikana toiminnan keskiössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

30826

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

05.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner