Projekt
Utvecklingsprojekt - 47787

Ajatuspaja

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.08.2017 - 05.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kokeiluhankkeen päätavoite on kokeilla uudentyyppisen AJATUSPAJA- menetelmän käyttöä maaseudun yrittäjien kuulemisessa sekä tarpeiden, toiveiden ja ideoiden kokoamisessa. Ajatuspajassa syntyy uudenlaista maaseudun sosiaalista pääomaa ja samalla käynnistetään oivaltava prosessi, joka johtaa uudenlaisiin kehittämishankkeisiin ja sisältöihin. Luodaan tulevaisuuden työkaluja ja alueen eri alojen ja vaikuttajien yhteistyöverkostoja, erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ja yrittäjien välille..Kuullaan ja etsitään heikkoja signaaleja yhteisön muutostarpeista ja maailmaa muokkaavista trendeistä. Synnytetään innovaatioita ja uusia hankeideoita, joita osallistujat voivat edistää omissa ja yhteistyöverkostoissaan. Tarkoitus on innostaa osallistujat ajattelemaan toisin, uudella tavalla ja uusissa yhteistyöverkostoissa. Kokeiluhankkeen tuloksia seurataan sekä Maaseudun Sivistysliiton, että toteutusalueen maaseudun kehittäjien toimesta ja tuodaan mukaan kainuulaisiin maaseudun kehittämishankkeiden sisältöihin. Osallisuus ideointivaiheessa auttaa myös sitoutumaan ideoiden toteutukseen myöhemmin.Parhaimmillaan tulokset auttavat maakuntauudistuksen muutosten ja uudenlaisten ratkaisujen luomisessa alueella. Tällä kokeilulla on myös tavoite saada Ajatuspaja- toiminta Kainuuseen pysyväksi kehittämismenetelmäksi. Hankkeessa toteutetaan kaksi Ajatuspajaa, joihin kutsutaan yrittäjiä, luottamushenkilöitä ja kuntien virkamiehiä. Tavoite on saada 20-30 osallistujaa / ajatuspaja eli yhteensä 40-60 hlöä. Ajatuspajojen tulokset, syntyneet yhteiset ajatukset ja ideat, hankeaihiot kirjataan lopuksi ylös ja jeataan osallistujille ja alueen kehittäjille ja kunnille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

47787

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

05.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner