Projekt
Utvecklingsprojekt - 12233

Äkräs

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 27.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Äkräs-hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta metsäalasta ja metsäalan yrittäjyydestä uusien, pelillisien ja pinnalla olevien teknologioiden ja menetelmien avulla. Äkräs-hanke on jatkoa aiemmin aloitetuille toimille ja avaa kokonaan uusia polkuja ja pidemmälle vietyjä toteutuksia saavuttaakseen suosiota ja tietoisuutta nuorten keskuudessa. Tuottava Tuohi-hankkeen aikana huomattiin, että kiinnostus peli toteutuksiin on lapsilla ja nuorilla korkealla. Mutta ei riitä, että toteutettuna on yksi hyvä kokonaisuus. Nuoriso tarvitsee koko ajan uusia virikkeitä ja mielenkiintoisia toteutuksia, joiden kautta heille on mahdollista tuoda tietoutta myös oikeista ja tärkeistä asioista. Myös metsäala kehittyy tänä päivänä vauhdilla ja uusi teknologia on vienyt pois nuorison tietoisuuden luonnosta ja luontoarvoista. Pyrimme Äkräs-hankkeella kääntämään tilannetta siihen, että peliteknologian kautta herätämme uudelleen nuorison kiinnostuksen luonnosta, metsästä ja siihen liittyvistä toiminnoista. Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten ja kaupunkilaismetsänomistajien metsätalouden ja luonnon tietämystä sekä tehostaa edelleen metsätalouden viestintää osana biotalouden kasvua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12233

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

27.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner