Hanke
Investering - 51107

Aktiivisuutta kyliin

Kuudestaan ry

31.07.2017 - 03.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa 10-20 harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamista ja kunnostusta sekä harrastusvälineiden hankintaa. Toteutettavilla toimenpiteillä lisätään asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja tehostetaan yhteisessä käytössä olevien reitistöjen ja harrastustilojen käyttöä. Ensimmäisessä vaiheessa tiedotetaan avoimella menettelyllä hankerahoituksen avautumisesta pienien investointien toteuttamiseksi ja avustetaan hakemusten valmistelussa. Toisen vaiheen aikana avustetaan hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille pidetään yhteisiä tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Toisen vaiheen aikana avustetaan hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille pidetään yhteisiä tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

51107

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt