Projekt
Investering - 51107

Aktiivisuutta kyliin

Kuudestaan ry

01.08.2017 - 03.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa 10-20 harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamista ja kunnostusta sekä harrastusvälineiden hankintaa. Toteutettavilla toimenpiteillä lisätään asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja tehostetaan yhteisessä käytössä olevien reitistöjen ja harrastustilojen käyttöä. Ensimmäisessä vaiheessa tiedotetaan avoimella menettelyllä hankerahoituksen avautumisesta pienien investointien toteuttamiseksi ja avustetaan hakemusten valmistelussa. Toisen vaiheen aikana avustetaan hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille pidetään yhteisiä tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Toisen vaiheen aikana avustetaan hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille pidetään yhteisiä tiedotus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

51107

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

03.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner