Hanke
Utvecklingsprojekt - 145195

Aktiivisuutta metsänomistukseen – lisää hiiltä Lapin metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis- ja kaupunkilaismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Edellä mainitut metsänomistuksen rakenteelliset ongelmat ovat tyypillisiä myös Lapissa. Näiden lisäksi pirstoutunut metsätilarakenne vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista etenkin Lounais-Lapin alueella. Tästä johtuen metsien hyödyntäminen ei ole riittävän houkuttelevaa ja/tai päätöksenteko on hankalaa. Metsätilojen pirstoutumisesta seuraa merkittäviä kannattavuus- ja puunsaantiongelmia. Lisäksi pirstoutuminen heikentää mahdollisuuksia metsäluonnon monimuotoisuuden jatkumoiden muodostamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön toteutumiseen. Hankkeen toimenpitein löydetään ratkaisuja edellä kuvattuihin ongelmiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145195

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Skogsenergi
hållbar användning av skog
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt