Projekt
Utvecklingsprojekt - 145195

Aktiivisuutta metsänomistukseen – lisää hiiltä Lapin metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2020 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis- ja kaupunkilaismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Edellä mainitut metsänomistuksen rakenteelliset ongelmat ovat tyypillisiä myös Lapissa. Näiden lisäksi pirstoutunut metsätilarakenne vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista etenkin Lounais-Lapin alueella. Tästä johtuen metsien hyödyntäminen ei ole riittävän houkuttelevaa ja/tai päätöksenteko on hankalaa. Metsätilojen pirstoutumisesta seuraa merkittäviä kannattavuus- ja puunsaantiongelmia. Lisäksi pirstoutuminen heikentää mahdollisuuksia metsäluonnon monimuotoisuuden jatkumoiden muodostamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön toteutumiseen. Hankkeen toimenpitein löydetään ratkaisuja edellä kuvattuihin ongelmiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145195

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner