Hanke
Utvecklingsprojekt - 40343

Aktiva Byar

Aktion Österbotten rf

31.01.2017 - 22.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Aktiva byar är ett utvecklingsprojekt som stöder åtgärder som skapar en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Nya typer av evenemang ökar användningsgraden av byggnader och anläggningar, lockar nya användargrupper och stärker sammanhållningen i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad. Målet är att få nya användargrupper att använda byggnaderna. Ny verksamhet kan uppstå även genom små evenemang och uppgörande av planer för utveckling eller förnyelse av verksamheten. Avsikten är även att aktivera ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla aktiviteter och evenemang som tilltalar dem. Genom temaprojektet utvecklas och testas nya former av aktivitet som är av betydelse för den lokala identiteten och som utnyttjar och bygger på de möjligheter som finns.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40343

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

22.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt