Projekt
- 40343

Aktiva Byar

Aktion Österbotten rf

01.02.2017 - 22.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktiva byar är ett utvecklingsprojekt som stöder åtgärder som skapar en mångsidigare användning av områdets byagårdar, gemensamma anläggningar, utöka antalet aktiva människor i byarna. Nya typer av evenemang ökar användningsgraden av byggnader och anläggningar, lockar nya användargrupper och stärker sammanhållningen i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i och öka byggnadernas användningsgrad. Målet är att få nya användargrupper att använda byggnaderna. Ny verksamhet kan uppstå även genom små evenemang och uppgörande av planer för utveckling eller förnyelse av verksamheten. Avsikten är även att aktivera ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla aktiviteter och evenemang som tilltalar dem. Genom temaprojektet utvecklas och testas nya former av aktivitet som är av betydelse för den lokala identiteten och som utnyttjar och bygger på de möjligheter som finns.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

40343

Startdatum

01.02.2017

Slutdatum

22.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner