Projekt
Utvecklingsprojekt - 61923

Aktiva föreningar 2018-2019

Pedersöre kommun

01.03.2018 - 09.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Möjlighet för unga att skapa mångsidiga evenemang som de själva vill delta i. Testa nya metoder för att få generationsöverskridande effekter. Planera och förverkliga helt nya evenemang som ger en ny bild av aktiviteter på landsbygden. Dessa evenemang utvärderas och målet är att de som visar sig ha livskraft skall bli årligen återkommande. Största målet är dock att få de unga att bli aktiva, stolta och delaktiga och att de unga skall känna att de bor i en kommun som ser dem och hör deras röster. Under första året hålls av projektet och med föreningarna färdigt fastslagna evenemang under projektets andra år planeras och genomförs evenemangen helt enligt ungas/föreningarnas önskemål. ORSAK TILL FÖRLÄNGNING: eftersom projektet kom igång två månader senare än officiell starttid och föreningarna nu verkligen kommit igång med bra och nya ideer som projektet skall delta i så ser vi ingen annan möjlighet än att fortsätta arbetet. Dessutom finns det en punkt i budgeten som inte kommer att användas till fullo och därför flyttas summa:2970€ från punkt hyror till lönekostnader för att kunna ha projektledaren och projektet igång ända till den 30/6-2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

61923

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

09.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner