Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 82335

Ala-Temmeksen sykkivä sydän – Sykepuisto

Ala-Temmeksen kyläyhdistys ry

31.05.2019 - 08.07.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Palveluiden keskittämisen seurauksena Ala-Temmeksen kylältä on viime vuosina lakkautettu kaikki kunnalliset palvelut, viimeisimpinä vanhainkoti ja alakoulu. Linja-autovuorot ovat vähentyneet merkittävästi, ja kylältä ei enää pääse julkisella liikenteellä harrastusten pariin arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Tämä on haaste erityisesti kylän lasten ja nuorten näkökulmasta. Jotta alue pysyisi elinvoimaisena ja kylälle saataisiin uusiakin asukkaita, tarvitaan perheille palveluita ja lapsille tekemistä. Lähiliikuntapaikka on palvelu, jota on peräänkuulutettu kylällä pitkään. Hankkeella kehitetään Ala-Temmeksen kylän elinvoimaa ja kyläläisten hyvinvointia tukeva lähiliikuntapaikka, joka palvelisi kaiken ikäisiä ja erilaisia harrastajia aina vauvasta vaariin. Lähiliikuntapaikka on jo pitkään kyläläisten toiveissa ollut toiminto, jonka kehittämiseen ja ylläpitämiseen kyläläiset ovat myös itse sitoutuneita. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Suunnitella, valmistella ja toteuttaa kyläläisten hyvinvointia ja kylän elinvoimaa tukeva lähiliikuntapaikka Ala-Temmeksen kylälle. 2. Lisätä Ala-Temmeksen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. 3. Edistää kyläläisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia liikunnalliseen elämäntapaan. 4. Luoda paikka luontevalle yhteisöllisyydelle ja spontaanille kokoontumiselle kaiken ikäisille. 5. Monipuolistaa alueen liikuntamahdollisuuksia ympärivuotisesti (monitoiminnallisuus ja ympärivuotinen käyttö eri lajeissa). Luoda puitteet sille, että kylällä voitaisiin tarjota myös ohjattua liikuntatoimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82335

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

08.07.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt