Projekt
Investeringsprojekt - 282078

Alaounasjoenkylien valokuituhanke

Napapiirin Kuituverkot Oy

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rovaniemellä sijaitsevassa Alaounasjoen kylissä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyksiä vuonna 2024 käynnistyvän hankkeen toimesta. Hankkeen aikana Alaounasjoen kyliin rakennetaan tietoliikenneverkko valokuidusta. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Napapiirin Kuituverkot Oy, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää kyläverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Rovaniemellä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan haja-asutusalueella toimivien muun muassa yritysten, paikallisten, mökkiläisten ja perheiden tietoliikenneyhteyksiä ja samalla luodaan aito mahdollisuus muille paikallisille toimijoille liittyä valokuituverkkoon ja näin kehittää asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282078

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Typ av åtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner