Projekt
Beredningspenning - 278719

Alaraajojen eksoskeleton-robotin innovointi raivaussahaukseen

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

- 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Työn tuottavuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat metsätalouden tärkeitä asioita. Puettavan eksokseleton-robotiikan avulla voitaisiin vaikuttaa myönteisesti metsätalouden töiden, kuten raivaussahauksen fyysisen kuormituksen vähentämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. HAMK ja HAMI ovat jo tehneet jonkin verran yhteistyötä eksoskeletonien hyödyntämiseksi raivaussahauksessa ja havainneet tarpeena innovoida yhdessä yritysten kanssa alaraajoja avustavan eksoskeletonin. Hankkeen tarkoituksena on valmistella EIP- hankehakemus kevään 2024 aikana. Tavoitteina on koota EIP- ryhmä, sitouttaa hankkeen osapuolet innovaatiohankkeen toteuttamiseen, täsmentää hankeideaa, kartoittaa soveltuvaa eksoskeleton-teknologiaa sekä laatia hankesuunnitelma. Hankkeen tuloksena tavoitellaan sitoutunutta EIP-ryhmää Kanta-Hämeen alueelta sekä tietoa alaraajojen eksokseltonien käyttötarpeesta ja -mahdollisuuksista raivaussahauksessa. Saatua uutta tietoa hyödynnetään hankehakemuksessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278719

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Europeiska innovationspartnerskapet EIP:s projekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner